Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

El grau en Informació i Documentació permet la continuïtat acadèmica de postgrau, a través dels estudis de màster. En la Universitat de València, la Facultat de Geografia i Història oferta el "Màster Universitari en Patrimoni Cultural: identificació, anàlisi i gestió", que inclou l'especialitat en “Patrimoni bibliogràfic i documental”, directament relacionada amb alguns dels perfils professionals del titulat en el grau d'Informació i Documentació.