Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

Cognoms i Nom

Categoria

Àrea Organitzativa

Contacte

Alabau Márquez, Miguel Ángel

Administrador

 

963864680 Ext.64680
Miguel.A.Alabau@uv.esB

Bernabe Ortola, Regina Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants

961625084 Ext. 25084

regina.bernabeu@uv.es

Costa Delhom, Carlos Tècnic Mitja de Gestió Estudiants 963983118 Ext.83118
carlos.costa@uv.es

Andrés Velado, Emilia

Cap d'Unitat de Gestió

Estudiants

963864442 Ext. 25476
emilia.andres@uv.es

Esparza Monzo, Joan Vicent

Administratiu

Estudiants

963864442 Ext.57270
juan.esparza@uv.es

Manyez Bernat, Pepa Administrativa Estudiants

963864442vExt. 64442

Maria.j.manyez@uv.es

Martínez Pastor, Jose Francisco Administratiu Estudiants

963864442 Ext 64442

Jose.F.Mtnez-Pastor@uv.es

Mendez Aguirre, M. Isabel

Administrativa

Estudiants

963864442 Ext.57270
isabel.mendez@uv.es

Orti Taberner, Helena Administrativa Estudiants 961625439 Ext.25439
helena.orti@uv.es

Reig Muñoz, Antonio

Administratiu

Estudiants

963983118 Ext.83118
antonio.reig@uv.es

Rodríguez Adán, Jorge Administratiu Estudiants

963864442 Ext. 64442

Jorge.rodriguez-adan@uv.es

Segovia Badía, Sonia

Administrativa

Estudiants

963864442 Ext.64442
sonia.segovia@uv.es

Vallés Martínez, Antonio

Administratiu

Estudiants

963983118 Ext.83118
antonio.valles@uv.es

Furió Ortega, Sari Cap d'Unitat de Gestió Administració 963864482 Ext.64482
maria.furio@uv.es
Llosá Aroca, Amparo Administrativa Administració 963864482 Ext.57207
amparo.llosa@uv.es

Roldán Edo, Manuel

Secretari Degà

Deganat

963864481 Ext.64481
manuel.roldan@uv.es

Alós Botella, José Eugenio Cap d'Unitat de Gestió OCA 961625442
jose.eugenio.alos@uv.es
Guardiola Martorell, Celia Auxiliar de Serveis Secretaria / Deganat  

Ext. 37762

celia.guardiola@uv.es

Sanz Villarig, Manuel

Coordinador de Serveis

Consergeria

963864490 Ext.25525

msanzv@uv.es

Gallega Ortega, Juan Carlos

Conserge

Consergeria

963864490 Ext.64490
juan.c.gallega@uv.es

Fernandez-Cañada Vilalta, Lucia Auxiliar de Serveis Consergeria

963864490 Ext. 64490

lufervi2@uv.es

Linares Arjona, M. Carmen Auxiliar de Serveis Consergeria 963864490 Ext.64490
M.Carmen.Linares@uv.es
Pallas Ferrando, Julia Auxiliar de Serveis Consergeria

963864490 

jupafe@uv.es 

Pérez Piqueres, Lorena

 Informadora

Consergeria

963864490 Ext.64490
eleroc.lorena.perez-piqueres@ext.uv.es

Salvador Lancero, Mª Claire

 Informadora

Consergeria

963864490 Ext.64490
eleroc.mclara.salvador@ext.uv.es

Valiente Baca, María

 Informadora

Consergeria

963864490 Ext.64490
eleroc.maria.valiente-baca@ext.uv.es

Latorre Canet, Carolina

Tècnica Mitjana Àudiovisuals

Laboratori d'Audiovisuals

963828174 Ext.28174
Carolina.Latorre@uv.es

Estévez Martínez, Rubén L.

Oficial d'Àudiovisuals

Laboratori d'Audiovisuals

963828174 Ext.28174
Ruben.Estevez@uv.es