Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

PLANS D'ESTUDIS HISTÒRICS:

PLA D'ESTUDIS DE 1857

PLA D'ESTUDIS DE 1914

PLA D'ESTUDIS DE 1931 (PROFESIONAL)

PLA D'ESTUIS DE 1931

PLA D'ESTUDIS DE 1940 (BATXILLER)

PLA D'ESTUDIS DE 1942 (PROVISIONAL)

PLA D'ESTUDIS DE 1945

PLA D'ESTUDIS DE 1950

PLA D'ESTUDIS DE 1967

PLA D'ESTUDIS 1971 (1ª PROMOCIÓ)

PLA D'ESTUDIS DE 1971 (QUADRIMESTRAL)

PLA D'ESTUDIS DE 1971 (REESTRUCTURACIO 81-82-(ANUAL)

PLA D'ESTUDIS DE 1971 (REESTRUCTURACIO 84-85-(ANUAL)

PLA D'ESTUDIS DE 1971 (REESTRUCTURACIO 86-87

PLA D'ESTUDIS E.G.B. (XEST)

PLA D'ESTUDIS 1993 -EDUCACIÓ  INFANTIL 

PLA D'ESTUDIS 1993 - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PLA D'ESTUDIS 1993 - EDUCACIÓ ESPECIAL

PLA D'ESTUDIS 1993 - EDUCACIÓ FISICA

PLA D'ESTUDIS 1993 - EDUCACIÓ MUSICAL

PLA D'ESTUDIS 1993 - LLENGUA ESTRANGERA

OPTATIVES PLA D'ESTUDIS 1993

INFORMACIÓ ADDICIONAL PLA D'ESTUDIS 1993

PLA D'ESTUDIS 2000 - EDUCACIÓ INFANTIL

PLA D'ESTUDIS 2000 - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PLA D'ESTUDIS 2000 - EDUCACIÓ ESPECIAL

PLA D'ESTUDIS 2000 - EDUCACIÓ FISICA

PLA D'ESTUDIS 2000 - EDUCACIÓ MUSICAL

PLA D'ESTUDIS 2000 - LLENGUA ESTRANGERA

PLA D'ESTUDIS 2000 - AUDICIÓ I LLENGUATGE

OPTATIVES PLA D'ESTUDIS 2000

INFORMACIÓ ADDICIONAL PLA D'ESTUDIS 2000