Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

 Assignatures  Nom  Contacte

Coordinadora

M. José Lorente Carchano

maria.j.lorente@uv.es

Alemany

Julio Rodríguez González julio.rodriguez@uv.es

Anglès

Carmen Gregori Signes

carmen.gregori@uv.es

Biologia

José Gabriel Segarra Morales

jogasemo@uv.es

Castellà

Santiago Vicente Llavata

llavata@uv.es

Comentari de Text d’Actualitat

Enric Serra Alegre

enrique.serra@uv.es

Dibuix Artístic

M. Dolores Gamir Sorio

mdgamir@ono.com

Dibuix Tècnic

M. Dolores Gamir Sorio

mdgamir@ono.com

Filosofia

Vicente Claramonte Sanz

vicente.claramonte@uv.es

Física

M. Victoria Castillo Giménez

m.victoria.castillo@uv.es

Francés

Ignacio Ramos Gay

ignacio.ramos@uv.es

Geografia

Emilio Iranzo García

Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es

Història

M. Ivana Frasquet Miguel mafrasmi@uv.es

Italià

Cesáreo Calvo Rigual

cesareo.calvo@uv.es

Matemàtiques

Antonio Galbis Verdú

antonio.galbis@uv.es

Portugués

Rosa Álvarez Sellers

maria.r.alvarez@uv.es

Química

Juan José Borrás Almenar

juan.j.borras@uv.es

Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques

M. Dolores Gamir Sorio

mdgamir@ono.com

Valencià

Joaquim Martí Mestre

joaquin.marti@uv.es