Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

El Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València s'ha traçat com un dels principals objectius la difusió del patrimoni immoble de la Universitat de València.
En aquest sentit, sense cap dubte, l’edifici històric de la Nau constitueix el principal baluard de la Universitat de València, tant pel seu continent com pel seu contingut. Aquesta construcció singular emplaçada al centre de la ciutat de València constitueix la història mateixa de la Universitat que, a més, alberga part de les principals col·leccions del patrimoni universitari.
Més enllà de ser testimoni històric, ha estat voluntat de la Universitat preservar la Nau i convertir-la en el principal referent cultural de la institució universitària. És per això que la Biblioteca Històrica conviu amb l’antic rectorat, el paranimf, l’aula magna, la sala Matilde Salvador, la capella, les sales d’exposicions, aules i les dependències administratives de la gestió cultural.

La Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Igualtat s’encarrega de col·laborar, dins la Universitat de València, en la coordinació i en el desenvolupament de les polítiques i qüestions relatives a tres funcions de la Universitat de València consignades als Estatus:

  • Participació de la comunitat universitària en la cultura.
  • Extensió i difusió de la cultura en la societat.
  • Conservació i difusió del seu patrimoni.

Web de Cultura