Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

.

PROCEDIMENT DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES (2023-2024) Per a qualsevol consulta: oreip@uv.es

CALENDARI 

GRAUS : FILOLÒGICS/ LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES (LML) / TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA (TMI) 

GRAUS: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL / PERIODISME 

SESSIÓ INFORMATIVA

Vídeo de la sessió informativa 

Sala d'actes Sanchis Guarner (planta baixa), 16 de maig de 2023, de 12.30 a 14.00 hores.
 

GUIA DE PRÀCTIQUES

TUTORS/TUTORES ERASMUS PRÀCTIQUES
PREGUNTES FREQÜENTS
MODEL AUTOPRACTICUM

REUNIONS D'ADJUDICACIÓ 

LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES I NO ADMESES
DEFINITIUS:
LLISTAT DEFINIU PER ORDRE DE PRELACIÓ

LLISTAT DEFINITIU PER ORDRE ALFABÈTIC

LLISTAT DEFINITIU: EXCLOSES

PROVISIONALS:

LLISTAT PROVISIONAL PER ORDRE DE PRELACIÓ

LLISTAT PROVISIONAL PER ORDRE ALFABÈTIC

LLISTAT PROVISIONAL: EXCLOSES

PROCEDIMENTS ESPECIALS:

TRAMITACIÓ DE PRÀCTIQUES VINCULADES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT PER EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL