University of Valencia logo Logo Health and Safety and the Environment Service Logo del portal

DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

  • April 28th, 2023
Image de la noticia

Avui celebrem el Dia Mundial de la Salut i Seguretat en el Treball.

Estimats treballadors i treballadores de la Universitat de València:

Avui celebrem el Dia Mundial de la Salut i Seguretat en el Treball. Aquesta celebració va ser promoguda
per l'Organització Internacional del Treball fa dues dècades amb la idea de promoure una cultura
enfocada fonamentalment a disminuir els accidents de treball i les malaltes professionals.

Actualment, a més de prevenir riscos volem fomentar el benestar de les treballadores i els treballadors
de la comunitat universitària. Per això, cal descentralitzar la prevenció fent-vos particips actius de la
mateixa:

- Integrant la prevenció al sistema general de gestió de la Universitat, tant al conjunt de les
activitats com a tots els nivells jeràrquics, de manera que totes les nostres respectives activitats
incloguen de manera indissoluble la prevenció.

- Comptant amb les vostres aportacions i suggeriments en activitats de formació, informació,
consulta i participació.

Per tot això, us demanem que continueu integrant la prevenció i participant-hi, com un aspecte més del
dia a dia, en qualsevol tasca o decisió que preneu i prenem per assolir efectivament els més alts nivells
de seguretat, salut i benestar a la feina.

És qüestió de tots i totes fomentar la cultura preventiva. Comptem amb tu.

Accés al comunicat institucional