Universitat de ValènciaInstitut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral Logo del portal

Acrònim

DIGEDU

Codi referència

PID2021-126048OB-I00

Descripció

RESUM Y OBJECTIUS

La digitalització està canviant tota la societat, donant lloc a importants transformacions econòmiques i socials i aqueix canvi es manifesta de forma cada vegada més explícita en múltiples professions i ocupacions (Pérez et al, 2019). En l'àmbit de l'educació, la digitalització també està influint sobre el conjunt del sistema educatiu Español. La implantació d'aplicacions digitals (p. ex., xarxes wifi, pissarres electròniques, ordinadors portàtils i tauletes, motxilles electròniques, etc.) durant anys ha tingut una incidència progressiva, encara que d'abast limitat al nostre país, en funció dels recursos econòmics, la cultura d'innovació de cada centre i la iniciativa del professorat. Aquest procés comporta complexes transformacions en els processos educatius, en els comportaments del professorat i del estudiantat, en les tecnologies utilitzades i també en els resultats, requerint tots aqueixos aspectes una anàlisi i una avaluació rigorosa. En aquest context el projecte DIGEDU cerca identificar inputs per al redissenye i la millora de les condicions i els processos que potencien la resiliència i la sostenibilitat de l'educació a Espanya.

En aquesta línia, l'entorn digital suposa un redissenye de les tasques docents (Eurofound, 2016; CES, 2018). Hi ha una tendència creixent cap a una major intensificació del treball, que requereix treballar amb més rapidesa i fer diverses tasques alhora, i un augment de les demandes d'aprenentatge de les tecnologies digitals emergents que s'incorporen en els llocs de treball (projecte DIGCOMP). Si aquests canvis no són gestionats adequadament, poden tindre un impacte negatiu sobre el benestar i la satisfacció laboral (Parker et al. 2020). Segons la Teoria de Conservació de Recursos de Hobfoll (1989, 2001), el procés d'aprenentatge per a un ús eficaç de les tecnologies digitals suposarà una inversió de recursos que inicialment pot tindre un impacte negatiu sobre l'acompliment i el benestar laboral. Per això, en aquest context de digitalització, es requereix identificar les necessitats del professorat i desenvolupar estratègies que permeten l'adquisició de competències digitals en un nivell adequat. A més, aquest projecte estudia les variables individuals i organitzacionals que tenen incidència en els efectes de la digitalització dels llocs educatius, entre elles el suport organitzacional, les actituds cap a les Tics, l'edat i el gènere. Per a això, es proposa un estudi de camp i longitudinal (amb dos moments de mesura al llarg de dos cursos acadèmics). Participaran en l'estudi entre 20 i 25 centres educatius públics i concertats d'ensenyament secundari, amb un total d'entorn de 350 professors. Es planteja un disseny de mètodes mixt on es combinaran la perspectiva qualitativa (entrevistes semiestructurades a la direcció del centre) i quantitativa (passe de bateria de qüestionaris en línia al professorat). A partir dels resultats, es proposaran estratègies d'actuació que tinguen en compte factors individuals i organitzacionals que potencien l'acompliment i el benestar del personal docent.


L'objectiu general del present projecte d'investigació consisteix a estudiar la influència que el nivell de digitalització del lloc del professorat té sobre la seua percepció de les característiques del lloc (varietat, autonomia, feedback, interacció personal), les competències digitals i els resultats del seu treball (el benestar i l'acompliment). Així mateix, analitzarem en quina mesura aquesta incidència depén de factors organitzacionals (suport organitzacional del centre) i individuals (gènere, edat, actitud cap a les TIC, autoeficàcia amb les TIC). Per a dur a terme l'objectiu general del projecte, es plantegen els objectius específics que s'enumeren a continuació:

Objectiu específic 1. Identificar estratègies eficaces per a la millora del disseny de llocs durant el procés de digitalització en els centres educatius.

Objectiu específic 2. Examinar si el nivell de digitalització percebut pel personal docent comporta canvis en les característiques dels seus llocs i la seua incidència sobre el benestar i l'acompliment.

Objectiu específic 3. Examinar si el nivell de digitalització percebut pel personal docent comporta canvis en les seues competències digitals i la seua incidència sobre el benestar i l'acompliment..

Objectiu específic 4. Analitzar la influència del suport organitzacional en les relacions incloses en el model d'investigació de manera longitudinal (dos moments temporals).

Objectiu específic 5. Analitzar la influència de les actituds cap a les TIC i/o de l'autoeficàcia percebuda pel personal docent en les relacions incloses en el model d'investigació de manera longitudinal (dos moments temporals).

Objectiu específic 6. Avaluar si l'edat i el gènere influeixen en les relacions incloses en el nostre model d'investigació de manera longitudinal (dos moments temporals).

Investigadors principals:
 • Zornoza Abad, Ana
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Programa de Doctorat
Veure fitxa
 • Orengo Castella, Virginia
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
Investigadors principals no UV

Universidad de Sevilla: Nuria Gamero, Donatella Di Marco

Universitat Oberta de Catalunya-UOC: Vicente Peñarroja

Investigadors participants:
 • Ramos Lopez, Jose
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
 • Peiro Silla, Jose Maria
 • PDI-Emerit/a Universitat
Veure fitxa
 • Ramos Lopez, M. Amparo
 • PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Veure fitxa
Data d'inici
2022 Setembre
Data de finalització
2026 Setembre
Entitats finançadores:

Projecte PID2021-126048OB-I00 finançat per MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa.

Xarxes socials