University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

Segons la Resolució d’11 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, els Estatus de l'Universitat de València delegen en la vicerectora d'Innovació i Transferència les competències de la rectora en matèria d’innovació i transferència, en particular, les relatives a ajudes, subvencions i altres instruments de finan- çament, contractes i convenis I+D+i, l’autorització de pagaments al professorat i personal investigador per activitat investigadora i d’innovació i transferència de coneixement, i la convocatòria d’ajudes pròpies en aquesta matèria.

Així mateix, es deleguen les competències relatives al disseny, la planificació i el desenvolupament de les polítiques d’innovació i transferència. També es deleguen les relacions en aquesta matèria amb departaments, instituts universitaris de recerca, altres estructures específiques de recerca i grups de recerca, així com amb altres institucions.

Igualment es deleguen les competències relatives a les càtedres institucionals, així com la seua coordinació, igual que la coordinació de la Càtedra de Divulgació de la Ciència.

Més informació:

 

Adreça Tlf. Correu electrònic

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

Mª Dolores Real García

Edifici del Rectorat. Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 València

Tel: 9638 64839
Fax: 9638 83221

vicerec.innovacio.transferencia@uv.es

catedres@uv.es

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy