Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) Logo del portal

La Termobalanza Setaram permet aconseguir temperatures de fins a 1600ºC, amb un complet control sobre l'atmosfera en la qual es duu a terme el procés. Gràcies al seu sistema de buit, podem purgar el forn i dur a terme experiències en absència d'humitat o d'oxigen. La configuració emprada permet registrar simultàniament la pèrdua de pes (TG) i la diferència de temperatura entre la mostra i la referència (ATD). D'altra banda, la balança permet treballar en dos rangs diferents, ± 200 mg o ± 20 mg, augmentant la resolució de la mesura. També compta amb accessoris que ens permeten estendre lel rang de treball fins a mostres de 2 g. Els sistemes d'alimentació de gasos i vacio poden automatitzar-se en el disseny de l'experiència ja que van controlats per electrovàlvules programables. El forn és refrigerat per mitjà d'un circuit d'aigua pel que podem controlar de forma molt precisa les velocitats tant d'escalfament com d'enfriament.
La termobalança TGA 7 està equipada amb una ultramicrobalanza capaç de detectar canvis de pes de fins a 0.1 mg, amb una capacitat màxima de 130 mg. Es poden aconseguir temperatures de fins a 1000ºC, amb velocitats d'escalfament entre 0.1-200ºC/min. Així mateix, podem controlar l'atmosfera a la qual es duu a terme el procés.
Mesura temperatures i fluxos de calor associats amb transicions tèrmiques en un material.