Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Beneficiaris: Personal Docent i Investigador (PDI) membre de l’ICBiBE

Condicions: En tots els casos s’exigiran com a requisits indispensables que els organitzadors de l’acte siguen membres actius de l’ICBiBE, que aquest se celebre a les instal·lacions de l’ICBiBE, i que conste la finançament de l’ICBiBE en tots els impresos/fullets promocionals i publicacions derivades de l’acte.

Quantitat: La quantitat es revisable en funció de les disponibilitats pressupostaries.  D’aquesta manera, s’estableixen les quantitats següents.

  • Xicotetes Reunions (Workshop): 300-600€
  • Congrés o Simposi Nacional (inclosos els ibèrics): 600-1200€
  • Congrés o Simposi Internacional (continental o intercontinental): 1200-2400€


Sol·licituds: Secretaria o Administració de l’ICBiBE (iu.cavanilles@uv.es)

(Aprovat en Junta Permanent de l’1 d’abril de 2015)