Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

La missió de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva és desenvolupar, aplicar i formar en el coneixement científic en el camp de la diversitat i l'evolució biològiques mitjançant les següents accions:

  1. Recerca fonamental.
  2. Recerca aplicada.
  3. Formació d'investigadors i especialista.
  4. Difusió social del coneixement.
  5. Assistència tècnic-científica a entitats públiques i privades.
  6. Consell científic.

En el desenvolupament de la seua missió l'Institut fa èmfasi en la integració teòrica i metodològica pluridisciplinar.