Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

La Unitat d’investigació s’integra a l’ICBiBE procedent del Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València. A aquesta unitat d’investigació són inscrits per ordre d’antiguitat José A. Gil-Delgado (1974), Emilio Barba (1995) i Juan S. Monrós (2004), encara que aquest últim va ser becari d’FPU entre el 1993 i el 1996 i professor associat entre el 1997 i el 2002.

Les línies d’investigació assenyalades més avall van tenir l’inici el 1975, quan es van començar a controlar els ocells que niaven en una superfície de quasi 17 hectàrees als tarongerars saguntins. A més de controlar les espècies nidificants pel mètode utilitzat, la cerca de nius, acumulem una informació àmplia sobre variats aspectes fonològics relacionats amb els ocells que crien en aquests cultius. Així, hi ha un banc de dades sobre les comunitats d’ocells al llarg del període 1975-2004 i sobre les variacions de les poblacions de les 12-25 espècies que crien cada any a la parcel•la. En conseqüència, es tracta d’aspectes relacionats amb les comunitats, poblacions, reproducció i interacció amb altres espècies, ja que al banc de dades abunda la informació sobre la incidència de la depredació a partir d’observacions en directe dels successos. Com a referència servisca l’exemple de la informació recol·lectada sobre una de les espècies nidificants, la merla, en què es coneix la història completa de 250-350 nius cada any. Se n’anellen tots els polls. Puntualment, se n’han estudiat altres aspectes biològics. Per exemple, la dieta dels polls. D’aquesta línia d’investigació parteixen les indicades en l’apartat següent.