Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Aquest grup té un reconegut prestigi pels nombrosos treballs que ha dut a terme en ecosistemes aquàtics continentals i pels nous investigadors que s'hi han format. A continuació s’hi ofereixen alguns temes d’interès científic, des de l’ecologia bàsica fins a l’aplicada, que desenvolupen aquest grup.

Línies d’investigació d’ecologia bàsica: a) Riquesa específica d’organismes aquàtics: bacteris, fitoplàncton, perífiton, zooplàncton, bentos, peixos. b) Dinàmica de les poblacions planctòniques. c) Estudi de les xarxes tròfiques aquàtiques d) Dinàmica i funció dels ecosistemes aquàtics: acoblament de comunitats, productivitat, processos microbians. e) Paleolimnologia i canvi global. f) Limnologia antàrtica.

Línies d’investigació aplicades: a) Processos de contaminació aquàtica i eutrofització. b) Qualitat fisicoquímica i microbiològica de l’aigua. c) Caracterització i gestió d’ecosistemes aquàtics. d) Restauració d’ecosistemes aquàtics, e) Resposta dels ecosistemes aquàtics als canvis globals. f) Aqüicultura.