Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

  • Tècniques d’anàlisi d’aigües (cromatografia –HPLC i GC-, espectrometria AA i molecular, ICP-MS, anàlisi microbiològica, etc).
  • Tècniques de mostratge de poblacions planctòniques.
  • Tècniques de cultiu d’organismes planctònics al laboratori.
  • Tècniques de microscopia de fluorescència i electrònica.
  • Mesures in situ de metabolisme en ecosistemes aquàtics.
  • Citometria de flux.
  • PCR.