Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Envelliment: Una mirada des de la fisiologia, la psicologia social i la filosofia

  • 26 d’abril de 2024
Image de la noticia

El passat 24 d'abril de 2024, l'Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) va acollir la jornada "El envejecimiento: una perspectiva multidisciplinar". Aquest esdeveniment, organitzat pel catedràtic Valeriano Iranzo i pel doctor Enric Novella, va reunir un panell d'experts de renom en fisiologia, psicologia social i filosofia per a abordar el fenomen de l'envelliment des d'una perspectiva holística i integradora.

El catedràtic de Fisiologia de la Universitat de València, el Dr. José Viña Ribes, va inaugurar la jornada amb la ponència "Cóm viure per a envellir millor. Reflexions d'un gerontòleg".** En la seua dissertació, el Dr. Viña Ribes va presentar els últims avenços en la investigació sobre l'envelliment, exposant les bases fisiològiques del procés i oferint valuoses recomanacions per a promoure un envelliment saludable i actiu.

El Dr. Viña Ribes va emfatitzar que l'envelliment no s'ha de considerar una malaltia, sinó un procés natural i inevitable. No obstant això, aquest procés natural sí que pot ser modulat mitjançant l'adopció d'hàbits de vida saludables. Entre els hàbits més importants, el Dr. Viña Ribes va destacar l'alimentació equilibrada, la pràctica regular d'exercici físic i la meditació com a eines per a alentir l'envelliment i millorar la qualitat de vida. A més, el Dr. Viña Ribes va fer hincapié en les conseqüències negatives de l'estrès desmesurat sobre l'envelliment. L'estrès crònic accelera el deteriorament cel·lular i augmenta el risc de patir malalties cròniques associades a l'edat.

A continuació, la professora titular de Psicologia Social de la Universitat de València, la Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis, va oferir la ponència "La realitat psicosocial de l'envelliment". La Dra. Pinazo-Hernandis va aprofundir en els aspectes psicològics i socials que acompanyen el procés d'envelliment, analitzant com aquest afecta la identitat, les relacions socials i el benestar psicològic de les persones majors.

En la seua ponència, la Dra. Pinazo-Hernandis va posar de manifest el creixement demogràfic de la població major, un fenomen que es presenta com un repte per a la societat actual. No obstant això, l'experta va assenyalar que aquest augment en l'esperança de vida no es tradueix en una major sensibilització cap a les necessitats de les persones majors. La Dra. Pinazo-Hernandis va fer incís en l'escassetat de recursos, no sols econòmics, sinó també socials i laborals, que faciliten la integració i el benestar de les persones majors en la societat.

Per últim, el professor ajudant doctor de Filosofia de la Universitat de Màlaga, el professor Pablo García Barranquero, va concloure la jornada amb la ponència "No, no vull fer-me major: preguntes i problemes en la filosofia de l'envelliment". En la seua intervenció, el professor García Barranquero va abordar una reflexió filosòfica sobre l'envelliment, explorant conceptes com la mort, la memòria i la identitat en el context d'aquest procés natural.

El professor García Barranquero va destacar la contrapart de l'envelliment, mostrant que si bé no és una malaltia en si mateixa, també presenta consideracions negatives. Per a comprendre aquesta complexitat, el professor va introduir la paradoxa de l'envelliment. Aquesta paradoxa radica en la distinció entre l'envelliment cronològic (el pas del temps) i l'envelliment biològic (el deteriorament fisiològic). El Dr. García Barranquero va assenyalar que l'envelliment biològic, i no el cronològic, és el que realment afecta la capacitat de les persones per a realitzar les seues activitats i gaudir d'una vida plena, sent per això considerat l'envelliment indesitjable.

La jornada "El envejecimiento: una perspectiva multidisciplinar" va oferir als assistents una visió completa i enriquidora d'aquest fenomen complex i de gran transcendència social.Les ponències dels experts, emmarcades en les seves respectives àrees d'especialització, van permetre comprendre l'envelliment des d'una perspectiva integral, abarcant les seves dimensions biològiques, psic socials i filosòfiques.

L'envelliment, com a procés natural i inevitable, representa un tema de gran rellevància per a la societat actual. La jornada celebrada a l'IILP ha contribuït a aprofundir en la comprensió d'aquest fenomen, des d'una perspectiva àmplia i multifacètica, sentant les bases per a futures investigacions i accions dirigides a promoure un envelliment actiu, saludable i satisfactori per a totes les persones.

Joan Montagud i Belda, alumne en pràctiques a l’IILP