Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Resta de Personal Docent i Investigador: Funcionari no doctor i no funcionari

Mesa Ubicació Composició Cens
 B1  F. Geografia i Història. Sala de Juntes  F. de Geografia i Història 73
 B2  F. de Filologia. Sala de Professors  Facultat de Filologia 100
 B3  F. de Filosofia i CC. de l’Educació. Vestíbul  F. de Filosofia i CC. de l’Educació 58
 B4  F. de Psicologia. Sala de Juntes  F. de Psicologia 80
 B5  F. de Medicina i Odontologia. Deganat  F. Medicina i Odontologia 351
 B6  EU. d’Infermeria. Sala de Juntes  EU. d’Infermeria 73
 B7  EU. de Fisioteràpia. Vestíbul  EU. de Fisioteràpia 60
 B8  EU. Magisteri "Ausiàs March". Sala de Professors  EU. Magisteri "Ausiàs March" 72
 B9  F. de CC. de l’Activitat Física i l’Esport. Saló d’Actes  F. CC. Activitat Física i Esport 24
 B10  F. de Química. Sala de Graus. Edifici E  F. de Química 72
 B11  F. de Física. Deganat  F. de Física 181
 B12  F. CC. Matemàtiques. Saló de Graus  F. CC. Matemàtiques 36
 B13  F. CC. Biològiques. Vestíbul  F. CC. Biològiques 107
 B14  F. de Farmàcia. Vestíbul del Deganat  F. de Farmàcia 105
 B15  F. Dret. Saló de Graus. Edifici Occidental  F. de Dret 209
 B16  F. d’Economia. Vestíbul  F. d’Economia 214
 B17  F. CC. Socials. Edifici Occidental E02  F. de Ciències Socials 116
     Total 1931