Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Acció Social i Educativa Logo del portal

El TFM es defensa públicament davant un tribunal o comissió avaluadora, prèvia autorització del tutor o la tutora d'aquest. Les Comissions avaluadores dels TFM s'organitzen adhoc per a cada convocatòria, i en elles participa tot el professorat que tutoritza TFM en cada edició, respectant les seues línies d'especialització. Cada tribunal està compost per tres professores o professors de Màster, de tres departaments diferents, incloent-hi sempre algú del mateix departament que tutoritza el TFM.