Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Resumen explicatiu del Màster

Les Ciències de la Salut, en un concepte ampli, són un conjunt de ciències aplicades que tracten sobre la salut dels éssers humans.Alquimia

En els últims anys, la necessitat i demanda a la societat de professionals i investigadors qualificats en el camp de la Biomedicina és una fet, ja que hem passat de la investigació clàssica a nivell molecular, on s'aprofundeix en aspectes d'estructura i funció dels éssers vius, a les modernes Ciències de la Salut i de la Medicina Transaccional, que supera la dicotomia tradicional entre la recerca bàsica i la recerca clínica aplicada, i dóna resposta a la necessitat, acceptada per tots, d'una major interrelació entre ambdues.

El Màster pretén donar habilitats, destreses i competències als estudiants perquè adquireixin coneixements amb una aproximació multidisciplinària a la Biomedicina que connecti els descobriments científics bàsics i avenços tecnològics, per integrar en termes de ciència bàsica les idees generades clínicament i viceversa.

Per aconseguir els coneixements, aptituds i destreses en aquestes Ciències, són complementaris l'estudi i la investigació, que de forma integrada i complementària condueixen a l'aplicació dels coneixements aconseguits per millorar la salut, guarir malalties i comprendre el funcionament dels organismes.

El Màster i la Investigació Translacional:

El Màster reconeix la rellevància del nivell molecular i de la seva tecnologia inherent en el context clínic modern i es dirigeix a proporcionar coneixements, actituds i destreses als futurs professionals de les Ciències Moleculars i de les Ciències de la Salut, que els situï amb avantatge en un context científic, professional i formatiu comú i interactiu.

Medicina Translacional:

  • És l'aproximació multidisciplinària a la medicina que connecta la traducció dels descobriments científics i avanços tecnològics amb el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties en éssers humans, provant en termes de ciència bàsica les idees generades clínicament i viceversa.
  • Significa la traducció entre dos llenguatges diferents: el de la ciència bàsica i el de les aplicacions clíniques, tals com el diagnòstic i la classificació de la malaltia, el descobriment i desenvolupament de fàrmacs, l'elecció de diferents teràpies personalitzades i l'aplicació individualitzada de proves clíniques basades en l'evidència genètica del pacient i en la naturalesa de la seva patologia.

Objectius de la Medicina Translacional:

  • Transferència dels coneixements de les ciències bàsiques a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces, amb la finalitat, d'aconseguir que els descobriments de les ciències bàsiques redundin en benefici dels pacients.
  •  Aplicar amb eficiència el coneixement dels processos cel·lulars, moleculars, fisiològics, químics o genètics a la recerca de tractaments eficaços o de tècniques de prevenció o diagnòstic, amb un enfocament que es resumeix en l'expressió "from bench to bedside".

Laboratorio