Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Objectius del màster

Objectius generals del Màster

Al ofrecer nuestro Màster en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

  1. Introduir als estudiants en el nivell molecular de la investigació en Ciències de la Salut a través del mètode científic i del procés sistemàtic d'una investigació multidisciplinària, intersectorial i multipersonal.
  2. Generar coneixements, aptituds i destreses en les Tecnologies Moleculars per a la investigació en Ciències de la Salut.
  3. Generar coneixements, aptituds i destreses orientats a l'estudi de la Regulació i Integració Metabòlica.
  4. Generar coneixements, aptituds i destreses en l'estudi de la Biotransformación i el Metabolisme de fàrmacs i xenobióticos i en Farmacogenética

Els objectius s'han definit conforme a l'establert en el Reial decret 1393/2007 per atorgar un Titulo de Màster i tenint presents els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Laboratorio