Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Antecedents

El Màster en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut, va sorgir com a adaptació al títol de Màster de dos Programes de Doctorat “Bioquímica Clínica-Mèdica i Immunologia” i “Senyalització Cel·lular i Patologies Associades”, ambdós amb Esment de Qualitat concedida, auditada i mantinguda d'acord amb la normativa vigent. El Màster reconeix la rellevància del nivell molecular i de la seua tecnologia inherent en el context clínic modern i es dirigeix a proporcionar coneixements, actituds i destreses als futurs professionals de les Ciències Moleculars i de les Ciències de la Salut, que els situe amb avantatge en un context científic, professional i formatiu comú i interactiu.
Per raons històriques i d'oportunitat, l'interès de les disciplines moleculars s'ha desplaçat significativament des del camp bàsic i laboratorial al món de la Salut, en un procés lògic i desitjable des dels punts de vista científic i social. Aquest fet té dues profundes implicacions en el camp docent universitari que l'adaptació als nous tipus d'ensenyament està obligada a reconèixer i pot, en gran mesura, optimitzar. D'una banda, els futurs professionals de les Ciències Moleculars han de conèixer els fonaments del comportament de l'organisme humà en els estats de salut i malaltia i adaptar el llenguatge de la seua tecnologia específica a respondre des d'un nivell molecular les preguntes que planteja el professional clínic sobre els components diagnòstics, pronòstics, terapèutics i mecanísticos dels processos sanitaris. D'altra banda, el professional clínic deu conèixer profundament les eines metodològiques de la Ciència Molecular i el seu poder analític, adquirint l'actitud de formular preguntes als especialistes moleculars i la capacitat de comprendre les respostes proporcionades per ells.