University of Valencia logo Logo Master's Degree in Molecular Approaches in Health Sciences Logo del portal

Antecedents

El Màster en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut, va sorgir com a adaptació al títol de Màster de dos Programes de Doctorat “Bioquímica Clínica-Mèdica i Immunologia” i “Senyalització Cel·lular i Patologies Associades”, ambdós amb Esment de Qualitat concedida, auditada i mantinguda d'acord amb la normativa vigent. El Màster reconeix la rellevància del nivell molecular i de la seua tecnologia inherent en el context clínic modern i es dirigeix a proporcionar coneixements, actituds i destreses als futurs professionals de les Ciències Moleculars i de les Ciències de la Salut, que els situe amb avantatge en un context científic, professional i formatiu comú i interactiu.
Per raons històriques i d'oportunitat, l'interès de les disciplines moleculars s'ha desplaçat significativament des del camp bàsic i laboratorial al món de la Salut, en un procés lògic i desitjable des dels punts de vista científic i social. Aquest fet té dues profundes implicacions en el camp docent universitari que l'adaptació als nous tipus d'ensenyament està obligada a reconèixer i pot, en gran mesura, optimitzar. D'una banda, els futurs professionals de les Ciències Moleculars han de conèixer els fonaments del comportament de l'organisme humà en els estats de salut i malaltia i adaptar el llenguatge de la seua tecnologia específica a respondre des d'un nivell molecular les preguntes que planteja el professional clínic sobre els components diagnòstics, pronòstics, terapèutics i mecanísticos dels processos sanitaris. D'altra banda, el professional clínic deu conèixer profundament les eines metodològiques de la Ciència Molecular i el seu poder analític, adquirint l'actitud de formular preguntes als especialistes moleculars i la capacitat de comprendre les respostes proporcionades per ells.