University of Valencia logo Logo Master's Degree in Molecular Approaches in Health Sciences Logo del portal

Eixides Professionals

El Màster té un perfil acadèmic i investigador pel que està dirigit a la formació de professionals i investigadors en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut dins l'àmbit de la biomedicina molecular i translacional, de manera que els estudiants adquireixen competències, habilitats i destreses per:

  • Accedir al programa de doctorat, proporcionant una bona potencialitat per a ser futur Professor / a universitari / ao Investigador / a en qualsevol institució pública o laboratori privat.
  • Prestar els seus serveis en qualsevol empresa relacionada amb Biomedicina i estar capacitat per aplicar qualsevol de les competències desenvolupades per solucionar potencials necessitats que es presentin en activitats investigadores o productives.
  • Supervisió de projectes d'Investigació Biomèdica en centres públics i privats.
  • Avaluar críticament l'aplicabilitat de les diferents tecnologies moleculars experimentals per posseir una extensa visió de les capacitats de treball en un laboratori.
  • Estar preparat per desenvolupar-se davant nous reptes de la biomedicina que existeixin o puguin aparèixer en un futur pròxim en el mercat de treball.