University of Valencia logo Logo Master's Degree in Molecular Approaches in Health Sciences Logo del portal

Perfil d'ingrés

El Màster en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut està dirigit a llicenciats / graduats en:

- Biologia,

- Bioquímica i Ciències Biomèdiques,

- Biotecnologia,

- Farmàcia,

- Medicina,

- Nutrició Humana i Dietètica,

- Odontologia

- ia tots aquells interessats en iniciar una carrera investigadora en el camp de la biomedicina.