Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Departament de Bioquimica i Biologia Molecular

Professora Eulalia Alonso:

 1. Metabolisme de l'arginina en models animals de patologia metabòlica.
 2. Metabolisme de l'arginina en pacients diabètics.
 3. Bioquimica de les poliamines.

Professor José Vicente Castell Ripoll:

 1. Mecanismes moleculars de l'hepatotoxicidad per fàrmacs.
 2. Mecanismes de reaccions d'hipersensibilitat immunitària a fàrmacs.

Professora María Teresa Donato Martín:

 1. Mecanismes moleculars de l'hepatotoxicitat per fàrmacs.
 2. Mecanismes de reaccions d'hipersensibilitat immunitària a fàrmacs.

Professora  Amelia Murgui Faubel:

 1. Bases moleculars de la patogenicitat de llevats/fongs patògens.
 2. Diagnòstic molecular i dianes terapeúticas de fongs.
 3. Noves estratègies per al desenvolupament d'inmunització activa en la prevenció de infeccions sistematiques per candida albicans utilitzant models murins

Professora Pilar López García:

 1. Metabolisme de Xenobiótics.
 2. Estrès oxidatiu i modulació postraduccional del CYP hepàtic.
 3. Bases moleculars de l'hepatitis autoinmune induïda per fàrmacs. Models in vitro i caracterització funcional d'enzimes de biotransformació.

Professor Ramiro Jover Atienza:

 1. Desenvolupament de models cel·lulars hepàtics i no hepàtics amb capacitat de biotransformació de xenobiótics.
 2. Control de l'expressió gènica hepàtica en el transcurs de processos fisiopatológics.

Professor José Enrique O'Connor Blasco:

 1. Estudi de mecanismes metabòlics en la citotoxicitat i mort cel·lular.
 2. Desenvolupament d'assajos per citometría de flux per a la detecció i quantificació de toxicitat.
 3. Desenvolupament d'aplicacions funcionals per a la citometría de flux en Immunologia.

Professor Guillermo Sáez Tormo:

 1. Mecanisme d'acció citotóxica dels radicals lliures sobre sistemes biològics.
 2. Paper de l'estrès oxidatiu en la carcinogenesis experimental i humana.
 3. Expressió de proto-oncogenes i gens supresores de tumors en la carcinogenesis humana.
 4. Estrès oxidatiu i expressió gènica en la carcinogénesis experimental i humana.
 5. Estrès oxidatiu com a mecanisme fisiopatològic de malalties cardiovasculars.

Professor Juan Saus Mas:

 1. Paper de la proteïna quinasa GPBP en la malaltia de Goodpasture (GP).
 2. Paper de la proteïna quinasa GPBP en la nefropatía intervinguda per IgA.
 3. Paper de la proteïna quinasa GPBP en el càncer i en malalties degenerativas.

Professors Juan Viña Ribes y Luis Torres Asensi:

 1. Metabolisme d'aminoàcids i vitamina A.
 2. Bioquímica de Transportadors.
 3. Estudis d'expressió gènica en situacions de rellevància fisiopatològica.