Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 45

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2254

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/amcsalud

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Enrique O´Connor Blasco (Director)
Eulalia Alonso Iglesias
Ramiro Jover Atienza
Pilar López García
Gerardo López Rodas
Concepción Gacía de Mier (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster reconeix la rellevància del nivell molecular i de la seua tecnologia inherent en el context clínic modern i proporciona coneixements, actituds i destreses als futurs professionals de les ciències moleculars i de les ciències de la salut, que els situe amb avantatge en un context científic, professional i formatiu comú i interactiu.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biomedicina y Biotecnología

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Jose.E.Oconnor@uv.es