Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

 • CE1: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de les Tecnologies de la Medicina Molecular.
 • CE2: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica Tecnologies de la Medicina Molecular en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE3: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre Tecnologies de la Medicina Molecular, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE4: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de la Metodologia i Tècniques Immunològiques d'Investigació.
 • CE5: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica la Metodologia i Tècniques Immunològiques d'Investigació en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE6: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre la Metodologia i Tècniques Immunològiques d'Investigació, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE7: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de la Citòmica.
 • CE8: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica instruments de Citòmica en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE9: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre Citòmica, usant com a vehicle la llengua anglesa."
 • CE10: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de les cèl·lules mare.
 • CE11: Conéixer, comprendre i manejar en la pràctica mètodes d'estudi de les cèl·lules mare.
 • CE12: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre cèl·lules mare, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE13: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de l'estudi de la Regulació del Metabolisme en Cèl·lules de Mamífer.
 • CE14: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica les tècniques d'estudi de la Regulació del Metabolisme en Cèl·lules de Mamífer en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE15: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre l'estudi de la Regulació del Metabolisme en Cèl·lules de Mamífer, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE16: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de l'estudi dels Radicals Lliures i Estrés Oxidatiu en Biomedicina.
 • CE17: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica les tècniques d'estudi dels Radicals Lliures i Estrés Oxidatiu en Biomedicina en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE18: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre l'estudi dels Radicals Lliures i Estrés Oxidatiu, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE19: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de la Integració Metabòlica en Nutrició i Teràpia.
 • CE20: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica les tècniques d'estudi de la Integració Metabòlica en Nutrició i Teràpia en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE21: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre la Integració Metabòlica en Nutrició i Teràpia, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE22: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les implicacions clíniques de la senyalització mediada per molècules d'adhesió, hormones, citocinas, quimiocinas, neurotransmissors i factors de creixement.
 • CE23: Conéixer, comprendre i manejar en la pràctica mètodes d'estudi de la senyalització mediada per molècules d'adhesió, hormones, citocinas, quimiocinas, neurotransmissors i factors de creixement, així com les vies de transducció dels senyals generades per receptors.
 • CE24: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre aspectes bàsics i clínics de senyalització intercel·lular i intracel·lular, usant com a vehicle la llengua anglesa."
 • CE25: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics sobre les bases moleculars del desenrotllament embrionari del fetge i del control del fenotip hepàtic, així com les implicacions clíniques derivades de les alteracions d'estos processos.
 • CE26: Conéixer, comprendre i manejar en la pràctica mètodes i tècniques de biologia molecular aplicats a l'estudi de la regulació del desenrotllament i de la funció hepàtica.
 • CE27: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre aspectes bàsics i clínics de del desenrotllament embrionari del fetge, el control gènic del seu fenotip i la regulació del metabolisme hepàtic.
 • CE28: Conéixer i comprendre els conceptes bàsics i les aplicacions en investigació bàsica i clínica de l'estudi de les Bases Bioquímiques de la Toxicologia Clínica.
 • CE29: Conéixer, comprendre i aplicar en la pràctica les tècniques d'estudi de les Bases Bioquímiques de la Toxicologia Clínica en situacions relacionades amb la investigació bàsica i clínica.
 • CE30: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposicions públiques, coneixements existents sobre l'estudi de les Bases Bioquímiques de la Toxicologia Clínica, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE31: Conéixer i comprendre els mecanismes i sistemes enzimàtics responsables de la biotransformación de fàrmacs i altres xenobióticos en l'organisme humà, el seu significat biològic i les seues implicacions clíniques.
 • CE32: Conéixer i comprendre el mecanisme molecular subjacent en les interaccions medicamentoses, així com les bases bioquímiques i moleculars de la variabilitat interindividual humana en relació al metabolisme de fàrmacs, i ser capaç d'aplicar estos conceptes en casos pràctics representatius.
 • CE33: Aprendre a identificar, manejar i presentar adequadament en informes i exposició pública, els coneixements existents (clínics i/o experimentals) en relació a biotransformación, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE34: Conéixer i comprendre les bases moleculars del polimorfisme humà, que generen variació interindividual en l'administració, distribució, metabolisme i excreció (ADME) de fàrmacs, així com en les dianes moleculars d'acció bioquímica-farmacològica. Coneixement i identificació del polimorfisme genètic de proteïnes (enzims, transportadors, receptores...) que participen en estos processos.
 • CE35: Comprendre la investigació bàsica i clínica de la 'medicina personalizada'.
 • CE36: Aprenentatge, maneig i presentació d'informes i treballs en exposició publica de les aplicacions biomèdiques dels conceptes farmacogenéticos en les distintes teràpies actuals, usant com a vehicle la llengua anglesa.
 • CE37: Demostrar una comprensió sistemàtica d'un estudi experimental i conéixer les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb el dit camp.
 • CE38: Capacitat de comprendre, posar en pràctica i adoptar un procés supervisat d'investigació.
 • CE39: Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CE40: Capacitat de comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seues àrees de coneixement.