Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució Logo del portal

Què és?

Programa de convivència intergeneracional d'habitatges compartits entre persones grans i estudiants universitaris. Intervenen l'Ajuntament de València, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. El programa s'orienta a persones majors de 60 anys que viuen soles i que puguin valer-se per si mateixes i als joves estudiants universitaris, menors de 35 anys que no siguen residents de la mateixa ciutat i que no puguen fer front a la despesa d'un allotjament alternatiu.

Objectius

  • Facilitar la convivència entre persones de generacions diferents, gent gran i joves estudiants, amb la finalitat d'aconseguir avantatges i beneficis per a les dues parts per mitjà del suport i la solidaritat mútua.
  • Promoure i facilitar relacions solidàries d'ajuda mútua entre dues generacions.
  • Experimentar mesures alternatives per fer front als problemes de soledat de les persones grans.
  • Proporcionar alternatives d'allotjament als joves estudiants i estudiantes.

Sol·licituds

Les sol·licituds de la gent gran es podran lliurar:

  1. A l'Oficina Municipal Atenció als Majors (OMAM), C. Amadeu de Savoia 11. València. Tel. 962082437 i 962.082.438.
  2. O en qualsevol dels Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València.

Des de l’OMAM es realitzarà el seguiment i la coordinació del programa.

Les sol·licituds dels estudiants i de les estudiantes es realitzaran a través:

Servei d'Informació i Dinamització-Sedi de la Universitat de València.
Av. Menéndez i Pelayo, s/n (Aulari III) 46010 València
Tel. 963864771/963864698
allotjament@uv.es
Consulteu els horaris i canals d'atenció ací.

També podran presentar-se a les oficines del Sedi del Campus dels Tarongers (Aulari Nord) o del Campus de Burjassot (Edifici de la Biblioteca de Ciències Eduard Boscà).

Les sol·licituds, en tots els casos, tant de les persones grans com dels estudiants podran presentar-se al llarg de tot l'any, prioritzant la data de recepció de les mateixes.

Documentació

Amb l'imprés de sol·licitud caldrà lliurar la documentació següent:

  • Còpia del DNI/NIE o Passaport
  • Còpia de la matrícula
  • Fotografia tamany carnet