University of Valencia logo Logo del portal

  • Màster en Biodiversitat

Objectius del màster

La biodiversitat és un concepte polisèmic que engloba dimensions a diferents escales biològiques. Aquesta proposta té com a objectiu la formació multidisciplinària de postgraduats amb pou capacitació per fer front a la demanda política i social d'experts en aquesta àrea. Un dels aspectes científics fonamentals és la necessitat d'estratègies realistes per conèixer, mesurar, inventariar, conservar i gestionar la biodiversitat, tal com la va definir la Conferència de Rio el 1992. Per a l'adequada comprensió dels aspectes relacionats amb la biodiversitat, és imprescindible la biologia evolutiva, disciplina que estudia l'origen, el canvi i la persistència de gens, les funcions biològiques, els individus, les espècies, els taxons supraespecífics i les poblacions interactuants d'éssers vius. En aquest camp es necessiten, també, coneixements sobre els processos i factors genètics, de desenvolupament, geogràfics, històrics i ecològics, entre altres, que actuen sobre l'evolució, l’adaptació i la diversitat dels éssers vius. Els desenvolupaments en biologia molecular, l'aplicació de noves tècniques de modelització i instrumentació i l'expansió de mètodes computacionals han causat un esclat dels estudis evolutius en tots els nivells d'organització biològica.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy