Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Odontològiques Logo del portal

La investigació en salut constituïx un instrument clau per a incrementar el benestar socioeconòmic i la sostenibilitat i millorar la qualitat i expectativa de vida dels ciutadans. Una millor posició d'Espanya en l'àrea d'investigació en salut oral només vindrà determinada per la possibilitat d'oferir línies d'investigació multidisciplinària i integrades, amb la col·laboració entre investigadors de ciències bàsiques, clíniques i de salut pública, orientats a la resolució de problemes. Estos avanços en el coneixement fonamental només es traduiran en qualitat de vida oral i en benestar per a les persones quan puguen ser aplicats per a millorar la prevenció, el diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties orals, la qual cosa suposa la necessitat de coordinació dels sectors implicats i els centres d'investigació amb el sector de la industrial. A través d'esta iniciativa no sols es pretenen afrontar els nous reptes de la investigació en Odontologia, sinó també propiciar l'adaptació del sistema d'investigació a estos nous escenaris.