Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Odontològiques Logo del portal

Denominació del títol: Màster Universitari en Ciències Odontològiques per la Universitat de València.
Nombre de crèdits: 60 ECTS.
Nombre d'alumnes: 30.
Tipus d'ensenyament: presencial.
Orientació: investigadora.
Idioma: espanyol.

El Màster en Ciències odontològiques proposa l'adquisició d'una sèrie de eines en el camp de la investigació que capaciten a l'alumne (titulat en Odontologia y/o Medicina) a desenrotllar les seues inquietuds investigadores per a així poder incorporar-se, amb una base reconeguda, a la comunitat científica. Així mateix, i donat el marc universitari en què es desenrotllarà el programa, es tindrà en compte l'èxit d'aptituds docents amb vista a consolidar la formació de professionals que puguen incorporar-se a la docència per a potenciar, d'esta manera, la comunitat universitària. Per a aconseguir tot això les ensenyances s'estructuraran, d'acord amb les directrices/recomendaciones per al disseny de Plans d'Estudis del mode següent: Quatre mòduls de 15 crèdits ECTS cada un i amb les denominacions següents:

  • Mòdul I: Metodologia de la investigació en Odontologia
  • Mòdul II: Investigació bàsica en Odontologia
  • Mòdul III: Investigació Clínica en Odontologia
  • Mòdul IV: Treball Fi de Màster

 

SEQÜÈNCIA TEMPORAL
Els Mòduls s'impartiran al llarg de dos semestres consecutius (un curs acadèmic) , situant els Mòduls I i II en el primer semestre i el Mòdul III així com el Treball Fi de Màster en el segon semestre