Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

Blog

  • Les memòries de sostenibilitat: novetats en el mètode proposat pel GRI

    21 de de juny de 2016

    Aquest document naix per la necessitat de recollir, estructurar i informar públicament sobre les mesures que proposa el nou model de gestió empresarial, basat en la responsabilitat social corporativa de l’empresa, en consideració a l’entorn social amb el qual es relaciona.