Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals Logo del portal

Quines assignatures cursaré en el Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals?

El mòdul de Planificació de continguts i formats audiovisuals consta de 36 crèdits ETCS i abasta les assignatures de ‘Ciutadania i polítiques de comunicació’, ‘Estratègies de programació i màrqueting’, ‘Ideació i guionaje’, ‘Anàlisi de formats mediàtics’, ‘Realització i edició de projectes’ i ‘Gestió comunicativa en el panorama audiovisual’.

1 de de febrer de 2016

El Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals de la Universitat de València té un perfil orientat al món de la producció i realització audiovisual. L'objectiu és desenvolupar i dissenyar projectes audiovisuals per al nou espai mediàtic. 36 dels seus 60 crèdits ETCS corresponen al mòdul de Planificació de continguts i formats audiovisuals, que engloba les assignatures de Ciutadania i polítiques de comunicació, Estratègies de programació i màrqueting, Ideació i guionaje, Anàlisi de formats mediàtics, Realització i edició de projectes i Gestió comunicativa en el panorama audiovisual.

Ciutadania i polítiques de comunicació

En aquesta assignatura de 5 crèdits ETCS es defineix el concepte de política de comunicació i s'estudia el sistema comunicatiu i l'espai públic democràtic. Com el seu propi nom indica, també s'estudien les diferents polítiques comunicatives tant públiques com a privades que regulen el sector audiovisual actual.

Estratègies de programació i màrqueting

En aquesta assignatura de 5 crèdits ECTS l'estudiant coneix els diferents gèneres i formats audiovisuals de l'entorn digital, com les noves finestres i la programació a la carta. Els estudiants també es familiaritzen amb el mesurament d'audiències i les estratègies de màrqueting emprades per les cadenes de televisió a través de l'estudi de diversos casos pràctics nacionals i internacionals.

Ideació i guionaje

En aquesta assignatura de 5 crèdits ETCS es fomenta l'aprenentatge i el domini de les principals tècniques i recursos emprats en la ideació de projectes audiovisuals, analitzant les diferents fases de l'elaboració d'un guió. S'aprofundeix també en la distinció entre el concepte de guió d'autor i guió d'equip.

Anàlisi de formats mediàtics

En aquesta assignatura de 5 crèdits ETCS s'estableix una aproximació a la teoria i pràctica de l'anàlisi textual, tant des de l'objecte d'estudi audiovisual com dels efectes produïts en l'imaginari social. Així mateix, s'aborda l'estudi de l'evolució dels formats televisius i audiovisuals, així com les últimes tendències d'aquest sector.

Realització i edició de projectes

En aquesta assignatura de 10 crèdits ETCS es defineixen les principals característiques del pitching i del teaser. També s'aborda el pla de rodatge, els recursos de so, les tecnologies digitals d'edició, el maquinari utilitzat en l'edició no lineal i el programari empledo en la postproducció digital.

Gestió comunicativa en el panorama audiovisual

En aquesta assignatura de 6 crèdits ETCS s'estudien els diferents àmbits de comunicació pública dels projectes audiovisuals, a més de les estratègies de venda i la gestió comunicativa. En la planificació de l'assignatura es contempla també la participació en les Jornades CONTD sobre continguts per a la televisió digital, en la qual els alumnes tenen l'oportunitat de defensar el seu Treball Fi de Màster davant els principals agents de la indústria.

El Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals de la Universitat de València es completa amb els mòduls Treballe Fi de Màster (14 crèdits) i Pràctiques externes (10 crèdits). Pots consultar més informació sobre el pla d'estudis del Màster ací.