Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals Logo del portal

Sortides professionals del Máster

El Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals forma als seus estudiants en els nous perfils audiovisuals sorgits després de la digitalització de la indústria audiovisual. En aquest post us descrivim un dels perfils que més rellevància té dins del nou paradigma audiovisual, el professional transmedia.

 

14 de de gener de 2016

La indústria audiovisual posseeix des de fa temps una gran rellevància econòmica, social i cultural que suposa un volum d'inversió molt alt, unes infraestructures tecnològiques molt sofisticades i que genera una alta i variada producció el consum de la qual és dels més elevats del mercat. Per aquesta raó, es tracta d'un sector que necessita gran quantitat de professionals especialitzats. Com ens va recordar el professor, investigador i realitzador Arnau Gifreu Castells en la seua visita al màster el passat 24 de novembre, “en un mercat audiovisual molt saturat, la clau està en la diversificació”.

En l'actual entorn digital, tal com assenyala Marta Perlado Lamo de Espinosa, Doctora en Ciències de la Informació per la Universidad Complutense de Madrid, les empreses “requereixen constantment de noves fórmules per cobrir les demandes d'un consumidor usuari cada vegada més exigent i sobreexpuesto a tot tipus d'informació”, la qual cosa ens porta a buscar nous perfils professionals dins de l'àmbit de la Comunicació Audiovisual.

En aquest sentit, l'atractiu del Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals de la Universitat de València radica a formar segons els nous perfils audiovisuals sorgits després de la digitalització de la indústria audiovisual, especialment en els perfils més orientats al món de la producció i realització audiovisual.

Entre els perfils professionals a cobrir després de la finalització del màster destaquen els següents:

  • Guionistes i dissenyadors de nous projectes audiovisuals
  • Productors de televisió digital i multimèdia
  • Programadors de continguts audiovisuals per a la multidifusió
  • Gestors i directors de continguts
  • Realitzadors de nous formats digitals
  • Experts d'anàlisis de consum mediàtic

A continuació us descrivim dos perfils professionals relacionats amb els productors i desenvolupadors multimèdia i els realitzadors de nous formats digitals, on destaca sobretot la narrativa transmedia.

Professional ‘transmedia’

En un post anterior titulat Audiovisual i multimèdia: una sinergia necessària us parlàrem que la convergència de mitjans havia generat un nou tipus de narrativa, la transmedia, aquella en la qual un univers narratiu s'expandeix a través de diferents mitjans (vídeos, llibres, pàgines web, xarxes socials, etc.), explotant les possibilitats de cadascun. La transmedialidad es concep des de l'origen, aprofitant les possibilitats de cadascuna de les finestres d'exhibició. L'usuari necessita consumir tots els productes per viure una experiència plena, la qual cosa permet generar un engagement o afinitat cap a aquest producte.

Actualment, el transmedia és una de les noves tendències quant a processos d'innovació en comunicació. El narrador transmedia ha de ser un professional capaç de crear una narració a través de múltiples plataformes que contribueixin de manera única a crear un univers narratiu per a l'usuari.

En l'assignatura Anàlisi de formats mediàtics que imparteix el professor Germán Llorca en el Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals, els alumnes es familiaritzen amb les noves possibilitats dels continguts interactius i transmedia.