Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Logo del portal

Proyecte d'Innovació Docent

ELS ODS A LA BASE DEL CONEIXEMENT I APRENENTATGE UNIVERSITARI: LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT COM A POLÍTICA, INTERVENCIÓ I REFLEXIÓ

 

La cooperació al desenvolupament s'ha mostrat com una de les solucions més útils i necessàries perquè els països en vies de desenvolupament resolguin els seus problemes, com ara: manca de justícia, igualtat, educació, salut, pobresa, perspectiva de gènere, etc. Per això, és necessari que la cooperació al desenvolupament, en els escenaris mundials actuals, es vinculi de forma clara i directa a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

El món i, per tant, els països que hi habiten s'enfronten a un conjunt de reptes i desafiaments de diferent índole, però de gran importància i on és fonamental la unió de les persones i països, i aquí el món acadèmic universitari té un paper intersticial en aquest debat inacabable. Per aquesta raó, des del Màster de Cooperació al Desenvolupament-MCAD de la Universitat de València volem unir-nos a aquest repte i sumar-nos-hi tant des dels i les docents com des dels i les estudiants.

És peremptori que unides, treballem un conjunt de problemes i els vinculem als ODS, per tal de realitzar un diagnòstic integral (a través de l'eina del DAFO) i aportar, en la mesura del possible, solucions reals i així treballar perquè a l'horitzó 2030 es redueixin les desigualtats i s'aconsegueixin les metes plantejades als ODS. En aquest cas, es planteja treballar manera global, encara que plasmada a les guies curriculars els ODS a les assignatures comunes i amb més profunditat a les assignatures específiques un total de 6 ODS, dues per cada especialitat del màster i dues de forma transversal que són igualtat de gènere i medi ambient. D'aquesta manera, a través del Màster, es vol atendre de manera explícita la crida mundial que en recomana el compliment, alhora que donem un nou significat amb això a la responsabilitat social universitària que, des del nostre compromís docent, integrem en aquest màster oficial de manera tan integral com a sistemàtica.

EXEMPLES DE DAFOS REALITZATS PER L'ESTUDIANTAT I PROFESSORAT DURANT EL CURS 2021/2022 AL MCAD: