Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Logo del portal

Aules
Les aules disponibles per a impartir el Màster de Cooperació al Desenvolupament se situen en la seu de l'Institut de Desenvolupament Local, en la quarta planta de l'edifici d'Instituts de Recerca de la Universitat de València. Es tracta de dues aules-seminaris amb una capacitat per a 40 estudiants, i estan equipades amb ordinador, videoproyector, sistema de so i connexió a internet, bé per cable o sistemàticament wifi. L'Institut posa també a la disposició dels estudiants un Laboratori d'Informàtica, situat en les dependències de l'Institut, amb 10 llocs de treball i tots els perifèrics necessaris per al treball informàtic (impressores, escàner, etc.).
Així mateix el MCAD es troba adscrit a la Facultat de Geografia i Història que disposa d'aules, biblioteca, Saló d'Actes, Saló de Graus, etc.

Aula virtual i altres recursos tecnològics
L'aula virtual s'ajusta a les necessitats dels programes docents i permet gestionar activitats, elaborar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, enviar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions. Afavoreix una relació fluïda i immediata entre docents i alumnes. Per a facilitar el seu ús els usuaris/as disposen d'un “manual d'ús aplicat” i d'una “ajuda de l'aplicació”.
D'altra banda, en la web de l'Institut de Desenvolupament Local  www.iidl-valencia.es, s'ofereix informació sobre el pla d'estudis del Màster a més de tot un seguit de orientacions sobre diverses activitats formatives i eixides professionals. Els alumnes també podran accedir a les últimes notícies pel que fa al màster i a les activitats de l'Institut, guies docents, calendaris lectius i calendaris d'exàmens, etc. a través de la web de la Universitat de València i de l'aquesta web, la web institucional del Màster de Cooperació al Desenvolupament.

Espais destinats al treball i estudi dels alumnes/alumnes
A més es disposa de diferents infraestructures situades tant en l'edifici de la Facultat de Geografia com en el Campus de Tarongers. Totes elles s'ajusten, per la seua dimensió, al nombre d'alumnes/alumnes dels grups i compten amb l'equipament necessari per a impartir la docència teòrica i pràctica. A més d'ordinador i videoproyector disposen de connexió a Internet, bé per cable o sistemàticament wifi.
L'accés no està impedit per cap barrera arquitectònica.
La Facultat també compta amb un Saló de Graus que pot ser utilitzats per a labors docents i altres activitats complementàries (seminaris, conferències i cursos d'extensió) així com les sales 1.2 i 1.3 de l'Edifici d'Instituts de Recerca (C/ Serpis 29).

Espais del personal de la universitat
Els/les professors/as compten amb despatxos, la majoria d'ells individuals, equipats per a preparar les classes, rebre als/les alumnes/as, realitzar tutories i dur a terme les altres tasques. Tots estan connectats a Internet. Així mateix, existeixen diverses sales de reunions on celebrar sessions de coordinació.
Els espais destinats al personal d'administració i serveis també s'ajusten a les necessitats d'organització i gestió del programa.
Els professors externs poden fer ús dels despatxos habilitats en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i dels recursos del mateix que els resulten necessaris per a preparar la docència (fotocopiadora, impressora, material de papereria…)

Biblioteca i sales de lectura
Els fons es concentren en la Biblioteca de la Universitat, amb seus en els tres campus (Ciències, a Burjassot; Humanitats, en Blasco Ibáñez i Socials, en Tarongers). En totes les seus existeixen diverses sales de dipòsit, consulta de llibres (obres de referència, manuals i monografies especialitzades distribuïdes per matèries) i dependències de l'Hemeroteca, on es pot consultar les revistes. El seu horari d'obertura és ampli i en període d'exàmens abasta les 24 hores del dia.
La creació de la biblioteca ha sigut molt beneficiosa per als/les estudiants, atès que els permet accedir de forma directa a fons que abans es trobaven dispersos en llocs allunyats entre si i subjectes a règims de consulta molt diversos.
 

En suma, la Facultat de Geografia disposa de suficients espais docents adequats que garanteixen l'ensenyament del Master de Cooperació al Desenvolupament.
D'altra banda, l'Institut de Desenvolupament Local compta amb recursos i instal·lacions pròpies, que s'utilitzen per a impartir el Master.

Tal com es requereix en la normativa vigent el conjunt dels mitjans materials i serveis disponibles en la universitat i en les institucions que van a col·laborar en el màster compleixen amb els criteris d'accessibilitat universal i disseny per a tots. A través de la Unitat de Gestió del Campus de Tarongers existeixen suficients mecanismes per a garantir la revisió i el manteniment dels materials i serveis requerits per al desenvolupament i impartició del màster.