Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Logo del portal

Objectius

Incrementar el coneixement sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.

  • Aportar criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
  • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d'intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.
  • Aprofundir des d'una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament.