Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Logo del portal

Presentació

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament pretén respondre a la necessitat d'oferir per part de les universitats públiques valencianes, una formació d'alt nivell sobre Cooperació al Desenvolupament. La complexitat i creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa han portat a organismes internacionals, estats i organitzacions socials a multiplicar els recursos destinats a un sector que demanda professionals amb una formació específica i interdisciplinària. Aquest màster és el resultat d'un esforç de coordinació conjunt de les 5 universitats públiques valencianes que ofereixen un total de vuit especialitats amb l'objectiu d'aconseguir a la demanda existent en els diferents nivells d'actuació dins de la cooperació al desenvolupament.

A qui va dirigit?

  • Llicenciats/des en Ciències Socials, Ciències de la Salut, Administració i direcció d'empreses, Humanitats, Ciències Jurídiques, Ciències Ambientals, Ciències Empresarials i, si escau, aquelles altres disciplines relacionades, que desitgin formar-se com a professionals de la Cooperació al Desenvolupament.
  • Professionals en actiu que desitgin perfeccionar els seus coneixements sobre conceptes i instruments, així com millorar les seves destreses i habilitats en la utilització de tècniques i metodologies de cara a l'engegada i/o articulació d'estratègies de cooperació al desenvolupament.
  • Responsables amb vinculació directa o indirecta amb la Cooperació al Desenvolupament, cooperants, ONGs, i voluntariat.