Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

D'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior a Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea

Oami en Alacant per ABC

L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea és l'agència de la Unió Europea la missió de la qual és fer efectiu el registre tant de les marques comunitàries com dels dibuixos i models comunitaris. La seua nomenclatura va canviar el 23 de març d'aquest mateix any, moment en el qual va pasar de cridar-se Oficina d'Harmonització del Mercat Interior a Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió europea

25 de de maig de 2016

L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea és l'agència de la Unió Europea la missió de la qual és fer efectiu el registre tant de les marques comunitàries com dels dibuixos i models comunitaris. La seua nomenclatura va canviar el 23 de març d'aquest mateix any, moment en el qual va pasar de cridar-se Oficina d'Harmonització del Mercat Interior a Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió europea.

La marca comunitària i el dibuix i model comunitari atorga al seu titular o propietari un especial dret unitari (pertanyent o relatiu a la unitat) amb plena validesa en qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea a través d'un mateix procediment. La seu d'aquest organisme en l'estat espanyol se situa a la ciutat espanyola d'Alacant, i el seu president des de l'octubre de 2010, i durant un període de cinc anys, és Antonio Campinos. L'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior remunta els inicis de la seua activitat a l'any 1994, moment de la seua creació i, segons dades oficials l'any 2005 ja emprava a la seua seu d'Alacant a aproximadament més de 700 funcionaris procedents de diferents nacionalitats de la Unió Europea.

El 23 de març de 2016, en concordança a l'establert Reglament (UE) 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell, aquesta entitat canvia el seu nom i procedeix a denominar-se European Union Intellectual Property Office, el nom traduït del qual al valencià seria Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, encara que està per concretar quin serà l'acrònim que romangui.

Les funcions dutes a terme per l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea

La tasca que ha de dur a terme aquesta organització és la de promoure i gestionar marques de Comerç pròpies de la Unió Europea, a més de dissenys comunitaris registrats dins d'aquest territori

La tasca que ha de dur a terme aquesta organització és la de promoure i gestionar marques de Comerç pròpies de la Unió Europea, a més de dissenys comunitaris registrats dins d'aquest territori. L'entitat duu a terme procediments de registre de títols de propietat industrial de la Unió Europea i manté registres públics d'aquests citats títols. A més, comparteix amb els tribunals dels Estats membres de la Unió Europea la tasca de pronunciar un judici sobre les sol·licituds d'invalidació de títols registrats.

L'Oficina s'identifica com un establiment públic que gaudeix d'independència jurídica, administrativa i financera. L'Oficina es va crear en virtut del dret de la Unió Europea i és una agència de la UE amb personalitat jurídica pròpia. Les seues activitats estan subjectes a la legislació de la UE. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea és responsable de supervisar la legalitat de les decisions preses per la direcció de l'Oficina. L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea s'encarrega d'equilibrar la partida del seu pressupost treta dels seus propis ingressos, els quals deriven principalment de la matrícula d'inscripció necessària per a la renovació de la protecció de marques.

Etiquetes Europa , Marques , Registres , OAMI
Publicat per: Joel Bosch Forés