Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

Objectiu del màster

Els objectius generals del Màster són els següents:

  • Formar titulats universitaris, de diverses especialitats (ciències, enginyeries, ciències de la salut, humanitats, economia, dret...), en la presa de decisions en la direcció estratègica de l'empresa i en les àrees funcionals de l'empresa (finances, màrqueting, comptabilitat, recursos humans, gestió internacional...) amb una visió global i de responsabilitat social.
  • Formar professionals especialitzats en les problemàtiques relatives a la formulació i implantació i control d'estratègies empresarials, amb les competències i actituds necessàries per a desenvolupar una carrera professional d'èxit i traslladar aquestes pràctiques a les empreses de qualsevol context organitzatiu en el qual s'integren.
  • Desenvolupar l'habilitat per aplicar el coneixement i comprensió dels processos de formulació i implantació i control d'estratègies empresarials en situacions complexes, aplicant el rigor, l'anàlisi sistemàtic, l'anticipació i la creativitat per a millorar la pràctica directiva, utilitzant com a metodologia fundamental el mètode del cas i la simulació empresarial. 
  • Proporcionar capacitats d'aprenentatge al llarg de la vida i de desenvolupament personal, de mode que els egressats siguen capaços de treballar de mode original i autònom i contribuir a l'economia i la societat en general.