Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

Antecedents

És ja unànimement acceptat i reconegut que la Direcció d'empreses o de qualsevol altre tipus d'organització requereix d'un ample conjunt de competències (coneixements, habilitats, actituds) que es poden adquirir mitjançant una formació específica adequada. En efecte, la creixent complexitat de l'activitat empresarial i la cada volta major turbulència de l'entorn soci-econòmic en el qual aquesta es desenvolupa, exigeixen un tipus de Direcció que no deixa lloc a la mera improvisació i intuïció de l'empresari, i es fonamenta en una preparació específica i actualitzada. Ja està comprovat que l'adequació i la qualitat de la formació dels directius influeix positivament, i de forma significativa, en el desenvolupament i resultats de les empreses, i constitueix un element diferenciador de les empreses més competitives. Així és com la direcció d'empreses des d'una perspectiva directiva és una demanda real en el nostre entorn econòmic.

La Comunitat Valenciana és un territori d'una gran activitat empresarial, amb sectors empresarials líders a Espanya i sectors punters en l'àmbit internacional. La formació dels seus directius és especialment important en el cas valencià, ja que la majoria de les seues empreses són xicotetes i mitjanes empreses, amb equips directius molt reduïts i amb grans dificultats per accedir als coneixements especialitzats que requereix la competència de hui en dia. Els MBAs permeten formar els directius en totes les àrees funcionals de l'empresa, a més de la direcció general.

Encara és més, diversos estudis mostren que les empreses manifesten tenir vacants per a titulats universitaris que són de difícil cobertura: comandaments intermedis o directius amb una especialitat relacionada amb l'estratègia empresarial i la direcció general. Precisament, aquest màster pretén formar persones especialitzades per exercir aquests llocs de direcció, a nivell intermedi i general, contribuint a aportar una visió professional i activa de la gestió de les organitzacions.

La Universitat de València té una gran experiència en cursos de naturalesa semblant, com va ser el cas de l'executiu MBA organitzat a nivell internacional per les Universitats de València i Anglia (Gran Bretanya), sota el patrocini de l'empresa automobilística Ford; el vigent MBA organitzat per la Universitat de València i la Cambra de València; i el Junior MBA organitzat per la UV juntament amb EDEM.