Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 70

Treball fi de màster: 10

Pràctiques externes 10

Codi titulació: 2212

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mba

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Eva Caplliure Giner (Directora)
Teresa Fayos Gardo
Juan Alfredo Grau Grau
María Iborra Juan
Alejandro Mollá Descals
María Sacramento Quintanilla Alfaro
Vicente Safon Cano
Fernando Zarraga Quintana
José Ignacio Duart Redón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: És ja unànimement acceptat i reconegut que la direcció d’empreses o de qualsevol altre tipus d’organització requereix un ampli conjunt de competències que són tants coneixements, habilitats, actituds, que es poden adquirir a través d’una formació específica adequada. La complexitat de l’activitat empresarial i la cada vegada major turbulència de l’entorn socioeconòmic en el qual aquesta es desenvolupa, exigeixen un tipus de direcció que no deixa lloc a la mera improvisació i intuïció de l’empresari, i es fonamenta en una preparació específica i actualitzada. Està comprovat que l’adequació i la qualitat de la formació dels directius influeix positivament, i de forma significativa, en el desenvolupament i els resultats de les empreses, i constitueix un element diferenciador de les empreses més competitives. La Comunitat Valenciana és un territori d’una gran activitat empresarial, amb sectors empresarials líders a Espanya i capdavanters en l’àmbit internacional. La formació dels seus directius és especialment important en el cas valencià, ja que la majoria de les seues empreses són pimes, amb equips directius molt reduïts i amb grans dificultats per accedir als coneixements especialitzats que requereix la competència d’avui en dia. Els MBA permeten formar els directius en totes les àrees funcionals de l’empresa, a més de la direcció general.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es