Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

Els criteris de selecció són :

 • Titulació: Màxim 2 punts, que s'atorguen de la manera següent:
  • Graduat, llicenciat o diplomat en la branca d’empresa: 0,5 punts.
  • Diplomat o enginyer tècnic en altres titulacions: 1,5 punts.
  • Graduat, llicenciat o enginyer en altres titulacions: 2 punts.
 • Expedient acadèmic: Màxim 10 punts, que s'atorguen de la manera següent:
  • Nota mitjana de l'expedient, baremat de 0 a 10.
 • Interès mostrat en els estudis: Màxim 10 punts, que s'atorguen de la manera següent:
  • MBA és el màster en primera opció: 10 punts.
  • MBA és el màster en segona opció: 5 punts.
  • MBA és la tercera opció (o següents): 0 punts.
 • Idioma (anglès): Màxim 1 punts, que s'atorga de la manera següent:
  • Disposa, almenys, d'un nivell B2 d'anglès: 1 punt.
 • Experiència professional en gestió: Màxim 2 punts, que s'atorguen de la manera següent:
  • Disposa d'experiència professional en gestió, a nivell directiu, i demostrable mitjançant contracte: fins a 2 punts.
 • Carta de presentació: Màxim 2 punts, que s'atorga de la manera següent:
  • Presenta carta vaga, poc concisa o poc motivada: 0,5 punts.
  • Presenta carta amb què mostra un gran interès a cursar el màster: fins a 2 punts.

Criteri d'exclusió: Estudiant estranger de parla estranger de parla diferent a una de les pròpies de la Universitat de València que no aporta certificat oficial de coneixement d’espanyol o català de nivell B2.