Logo de la Universitat de València Logo Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

1er Semestre: 30 ECTS. Obligatori i comú per a tot l'alumnat
  • Perspectives històriques, teòriques i metodològiques (15 ECTS): aquest primer curs, té un caràcter introductori i respon a la necessitat d'oferir mètodes i tècniques que permeten a l'alumnat seguir amb aprofitament les diferents classes, afrontar els reptes de l'estudi i realitzar adequadament el treball de final de Màster. A més de les capacitats metodològiques, aquest primer curs situa a l'alumnat davant la base filosòfica i històrica dels drets humans i li ofereix formació en les teories de la justícia, teoria de l'argumentació i en les diferents teories polític-jurídiques sobre les quals es funden els drets humans.
  • Garanties jurídiques dels drets humans (15 ECTS): Aquest curs complementa el primer mòdul amb la necessària necessària formació en dret positiu que tot especialista en drets humans ha de posseir. Per a aquesta tasca formativa, el màster ofereix una perspectiva interdisciplinar en la qual intervenen professors de diverses àrees de coneixement (dret constitucional, dret internacional, dret processal, dret del treball i dret penal) i el treball conjunt del qual permetrà als alumnes obtenir una formació completa que mostre els drets humans en el seu tota la seua complexitat i permeta dominar la seua regulació, mecanismes de garantia i protecció en diversos nivells i àmbits: estatal, regional, internacional, laboral, constitucional, jurisdiccional…
2n Semestre: 20 ECTS. Dues matèries optatives seleccionats per l'alumnat
  • “Multiculturalisme, globalització i ciutadania” (10 crèdits ECTS): En aquesta matèria es vol situar als estudiants davant l'impacte de la globalització sobre els drets humans. En particular enfront de les qüestions relacionades amb la immigració global, els conflictes derivats de la multiculturalitat, moviments polítics supranacionals...
  • “Justícia Internacional i Drets humans” (10 crèdits ECTS): tanca el cercle formatiu situant a l'alumnat davant l'impacte de la globalització sobre els drets humans. En particular enfront de les qüestions relacionades la justícia transicional, el desenvolupament del constitucionalisme supranacional, o el dret internacional humanitari.

 

  • Clínica jurídica” (10 ECTS)
  •  “Pràctiques externes” (10 ECTS). Sols si l'alumne te una previa autorització de l'entitat per realitzar les pràctques. Es desenvoluparà en ONGs o entitats relacionades amb els drets humans amb els quals la Universitat de València té convenis i acords de col·laboració.