University of Valencia logo Logo Master's University in Economic Policy and Public Economics Logo del portal

.
.

Un enfocament interdisciplinari i plural

Integra les dimensions econòmica, política i social en l'anàlisi dels desafiaments econòmics del nostre temps

.

Pràctiques professionals optatives

Experimenta un primer contacte amb el món professional

.

Formem especialistes en política econòmica i economia pública

Interpreta les possibilitats de transformació de l'economia actual