Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Presentació del Màster

El Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació ofereix una formació especialitzada de caràcter acadèmic i investigador. El disseny flexible del Pla d'Estudis tracta de cobrir aqueix doble objectiu: d'una banda, una orientació acadèmica d'aplicació en un àmbit professional (docència, gestió cultural, camp editorial...), entesa com un aprofundiment en el coneixement i el desenvolupament dels Estudis Hispànics. D'altra banda, el Màster vol servir d'instrument per a l'alumnat les exigències d'especialització del qual es decanten cap a la investigació en llengua espanyola, literatura i teatre hispànics, oferint per això assignatures específiques que aprofundeixen en aquesta orientació investigadora. Tals orientacions es plasmen en cadascun dels tres itineraris proposats (vegeu Programa del Màster).

Aquest Màster l'imparteix professorat del Departament de Filologia Espanyola, adscrit a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. D'ell depenen el Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures, així com el Màster i el Doctorat en Estudis Hispànics Avançats. El Departament, reconegut internacionalment per la seua excel·lència docent i investigadora, el conformen tres unitats docents: Llengua espanyola, Literatura espanyola i Portugués, en les quals s'inscriu el professorat i les seues respectives línies d'investigació (disponibles en la pestanya dedicada al Treball Fi de Màster; vegeu Programa del Màster en aquesta web). El Departament aposta per una concepció oberta i moderna del treball filològic, basada en el diàleg interdisciplinari, la perspectiva crítica i el desenvolupament de metodologies noves i interconnectades, que permeten revitalitzar el saber de la filologia i vivificar la seua aportació a la discussió científica i cultural, explorar i interpretar processos històrics i debats culturals, dotar-los de sentit humanista.

Directores del Màster

  • Dra. Ana Belén Llopis Cardona
  • Dra. Josefa Badía Herrera