Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Antecedents

El Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació per la Universitat de València (Estudi General) va ser verificat l'1 de juny de 2010. La AVAP va emetre el seu informe favorable per a la implantació el 14 d'octubre de 2011. En 2013 es va presentar una modificació a la ANECA, que va emetre el seu informe favorable l'11 de juliol del mateix any. L'Informe definitiu de la renovació de l'acreditació del Títol va ser emés per la AVAP el 20 d'abril de 2016. Amb posterioritat, la modificació del Pla d'Estudis va ser considerada favorable per la ANECA en el seu informe del 29 de novembre de 2018. Tota la documentació inherent a aquests processos es troba en aquesta web (Programa del Màster: Pla d'Estudis: Qualitat-Verificació).