Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Objectius del Màster

El Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació té els següents objectius generals:

1. Posar a la disposició dels estudiants les eines i coneixements necessaris per al desenvolupament de la capacitat d'intervindre socialment en la conservació i la difusió del patrimoni cultural hispànic (lingüístic i/o literari i teatral) com a valor d'identitat, promovent el seu coneixement.
2. Proporcionar als titulats i les titulades una formació avançada orientada a l'especialització en l'àmbit de la llengua i/o la literatura i el teatre hispànics.
3. Posar a la disposició de l'alumnat les eines i els coneixements necessaris per al desenvolupament de la capacitat creativa, crítica, d'anàlisi i síntesi per a reflexionar i formular judicis originals sobre temes relacionats amb la llengua i/o la literatura i el teatre hispànics i transmetre'ls a diferents tipus de públics. Així també, per a desenvolupar la capacitat de concebre i dur a terme una investigació en l'àmbit d'estudi del Màster.

En termes generals, la demanda d'aquest Màster se sintetitza en aquests tres punts:

1. La constatació de l'alça i l'expansió de la indústria de la llengua i literatura espanyoles i de l'àmbit cultural hispànic. En això conflueixen l'espanyol (com a llengua i la seua expressió creativa, teatral i literària) com a mecanisme d'intercanvi comercial, econòmic, diplomàtic i cultural, així com l'expansió (i possibilitat d'exportació) d'aqueix àmbit cultural (especialment la seua llengua i literatura) en el seu mercat natural (Espanya, Hispanoamèrica) i en la seua dimensió europea i mundial. A més, l'alça d'aquest interés internacional en els seus aspectes formatiu-acadèmics i d'investigació.
2. Les aplicacions d'aquesta indústria, en primer lloc, en la demanda de capacitació docent general o aplicada, que exigeixen les successives reformes educatives. En segon lloc, la demanda de serveis aplicats al teixit econòmic-industrial-cultural-turístic tant de la Comunitat Valenciana com de l'Estat: traducció, correcció estilística de textos, provisió i gestió de continguts per a la difusió del patrimoni lingüístic- literari i teatral; intercanvis empresarials i comercials. En tercer lloc, la demanda de serveis aplicats a l'administració judicial i a teixits industrials i econòmics concrets (editorials, peritatges, indústria i gestió teatral, empreses de programari, telefonia; turisme cultural; promoció i conservació del patrimoni cultural i bibliogràfic). En quart lloc, la demanda de serveis aplicats a mitjans de comunicació en suport oral i escrit: redacció, crítica, aprenentatge en escriptura de guions, versions i adaptacions, etc. Finalment, la demanda sociocultural, en una societat que progressivament compta sempre amb més temps per al consum cultural i per a la formació i aprenentatge continu amb un alt grau d'exigència de qualitat.
3. La necessitat de formació d'especialistes en la promoció exterior de la llengua i la cultura espanyoles, tant en l'àmbit de la difusió de la llengua (espanyol com a llengua estrangera) com en la dimensió diplomàtica (agregacions culturals en les ambaixades, etc.) dins de la demanda creixent en la societat actual del consum i intermediació cultural.