Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Professorat de la UV

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

PDI-Associat/Da Universitari/A

Departamento de Filología Española Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, núm. 32, 3.º, despacho 13, buzón núm. 89. Teléfono: 96 386 41 00 ext. 51072

96 386 41 00 (D)

manuel.j.aguilar@uv.es

Biografia
 

- Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2021)

Tesis: "Los neologismos fraseológicos como palabras idiomáticas en locuciones en español: morfología y clasificación".

Directora: M.ª Virginia González García

- Máster de Lexicografía Hispánica, Real Academia Española/Universidad de León (2015)

TFM: "Las palabras idiomáticas en la fraseología española: elaboración de un inventario a partir de su tratamiento lexicográfico en el DRAE y el DEA".

Director: Mario García-Page Sánchez

- Diploma de Posgrado en Metodología y Didáctica del Español como Lengua Extranjera, Universidad de Valencia (2014)

- Posgrado: Certificado de Especialización en Edición de Textos Medievales, Universidad de Valencia (2012)

- Máster de Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2010)

TFM: "El componente léxico 'mar' en las unidades fraseológicas en castellano".

Directora: M.ª Teresa Echenique Elizondo

- Licenciatura en Filología Clásica, Universidad de Granada (2005)

 

Miembro del comité editorial de Phrasis. Rivista di studi fraseologici e paremiologici de la Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis (desde 2016) y FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) (desde 2022)

Comité evaluador de las revistas Sintagma, Revista de Lingüística, RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas, Foro de Profesores de E/LE y Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos y Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics

Coordinador del equipo de español de la revista Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages, Texas A&M University-Commerce, EE. UU. (2014-2018)

Codificador del banco de datos Corpus del español del siglo XXI (CORPES) de la Real Academia Española (RAE) a través del equipo de la Universitat de València (desde 2011)

Colaborador en la redacción del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) de la Real Academia Española (RAE) (desde 2022)

Colaborador del proyecto de I+D+i PID2020-117659GB-100 Tesoro Lexicográfico del Español en América (TLEAM) del Ministerio de Ciencia e Innovación (desde 2021)

ALBELDA MARCO, MARTA

ALBELDA MARCO, MARTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Filología Española Despacho 27 Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 32 Valencia, 46010

(9638) 64692

marta.albelda@uv.es

Biografia
 

Marta Albelda Marco és Catedràtica en la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Espanyol Col·loquial, vwww.valesco.es), dedicat a l'anàlisi de la llengua oral col·loquial. Ha dirigit diversos projectes sobre l'atenuació pragmática en l'espanyol parlat d'Espanya i Amèrica, i coordina, amb María Estellés, el Corpus Ameresco   (www.esvaratenuacion.es). En l'actualitat codirigix el projecte d'investigació ESPRINT, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (ref. PID2020-114805GB-100, Estrategias pragmatico-retòriques en la interacció conversacional conflictiva entre íntims i conoguts: intensificació, atenuació i gestió interaccional);. Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica de la llengua oral, la lingüística de corpus i amb corpus, les categories pragmàtiques de l'atenuació i de la intensificació i l'evidencialidad. Les seues publicacions científiques poden consultar-se en www.esvaratenuacion.es i www.uv.academia.edu/MartaAlbelda.

BADIA HERRERA, JOSEFA

BADIA HERRERA, JOSEFA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial

Departament de Filologia Espanyola Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avinguda Blasco Ibáñez, 32 46010 - Valencia Despatx n. 11

(9639) 83044

josefa.badia@uv.es

Biografia
 

Josefa Badía Herrera és professora Contractada Doctora en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Compta amb dos sexennis d'investigació reconeguts i ha rebut l'avaluació d'Excel·lent en dos trams de docència avaluats en el programa DOCENTIA.

La seua investigació s'articula al voltant de quatre línies fonamentals. En primer lloc, s'ha dedicat a l'estudi de la transmissió manuscrita de textos teatrals clàssics, els gèneres teatrals i la mètrica en la dramatúrgia àuria. Com a resultat d'aquesta línia d'investigació ha estudiat la relació entre papers d'actor i les seues corresponents obres dramàtiques “Los papeles sueltos de la Santa vida y buenas costumbres de Juan de Dios: de las tablas al texto de lectura privada” (Lemir, 2009) o “Un drama genealógico de finales del XVI: Don Alonso Pérez de Guzmán, progenitor de los excelentísimos Duques de Medina” (Anejos Diablotexto Digital, 2020) i ha preparat la monografia Los primeros pasos en la comedia nueva: textos y géneros en la colección teatral del conde de Gondomar (Iberoamericana/Vervuert, 2014). La seua segona línia d'investigació està relacionada amb l'edició crítica de patrimoni teatral clàssic. Ha editat la comèdia Galán, valiente y discreto de Mira de Amescua (Universidad de Granada, 2009), la comèdia El amigo hasta la muerte, de Lope de Vega (Gredos, 2012), així com Amor, privanza, y castigo para el proyecto dirigido por Claudia Demattè (Reichenberger, 2018). En tercer lloc, la seua participació en l'elaboració de les bases de dades DICAT (Reichenberger, 2008), CATCOM i ARTELOPE li ha possibilitat la immersió en l'àmbit de les Humanitats Digitals aplicades al teatre clàssic espanyol. En aquest sentit, ha participat en congressos i ha publicat articles com “La visualización de datos en el teatro clásico: la colección Gondomar como campo de ensayo” (Anuario Lope de Vega, 2020), “El tempo en las comedias palatinas: Calderón vs. Lope” (Anuario Calderoniano, 2021) o “La transformación de DICAT: el potencial de la visualización digital de redes para el teatro clásico español” (Talía, 2021). Finalment, s'ha interessat per la transferència dels resultats de projectes d'investigació, especialment la relacionada amb l'àmbit de la didàctica patrimonial. Investiga sobre la utilització de noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge, la generació d'objectes d'aprenentatge concebuts per a ser utilitzats interactivament i els entorns virtuals d'aprenentatge orientats a gestió de continguts educatius. Ha participat en tres projectes d'innovació docent finançats per la Universitat de València (35/DT11/10, UV-SFPIE_DOCE12-80859, UV-SFPIE_DOCE13-146343) i ha dirigit dos projectes d'innovació docent: "Veus i lletres contra la violència: Imaginaris literaris i creació en videoart" (UV-SFPIES_PID19-1098163) i "DTD_iLAB: Aprenentatge col·laboratiu per projectes interdisciplinaris" (UV-*SFPIE_PID-1640935). Entre 2016 i 2021 va dirigir la revista Diablotexto Digital i en l'actualitat és codirectora del Laboratori d'Innovació Social DTD_iLAB.

Entre 2013 i 2016 va ser Coordinadora de la Unitat Docent de Literatura Espanyola i entre 2016 i 2019 va ser Secretària del Departament de Filologia Espanyola. En aquests moments, és Directora del Màster en Estudis Hispànics Avançats. 

BAUTISTA BONED, LUIS

BAUTISTA BONED, LUIS

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs

(9638) 64945

luis.bautista@uv.es

BELTRAN LLAVADOR, RAFAEL

BELTRAN LLAVADOR, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Biografia
 

Rafael Beltran és especialista en literatures medievals hispàniques i tradicions orals peninsulars. Ha escrit i editat llibres sobre literatura espanyola, literatura catalana i altres literatures romàniques. Dirigeix la revista electrònica Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries), especialitzada en literatura de cavalleries de l’àmbit romànic.

BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

emilio.a.briz@uv.es

(9638) 64076

emilio.a.briz@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

CABEDO NEBOT, ADRIAN

CABEDO NEBOT, ADRIAN

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25, tercera planta.

64884

adrian.cabedo@uv.es

CANDEL VILA, MARIA CONSUELO

CANDEL VILA, MARIA CONSUELO

PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
DURA CELMA, ROSA MARIA

DURA CELMA, ROSA MARIA

PDI-Associat/Da Universitari/A
ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25

(9638) 64884

maria.estelles@uv.es

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL

PDI-Ajudant Doctor/A

Universitat de València Departamento de Filología Española Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia

(9638) 64945

daniel.fernandez-rodriguez@uv.es

Biografia
 

Després de llicenciar-se en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, al 2016 va doctorar-se en Filologia Espanyola en aquell mateix centre, amb Premi Extraordinari en les tres titulacions. La seva tesi doctoral sobre les comèdies bizantines de Lope de Vega, dirigida pels professors Alberto Blecua i Ramón Valdés, va comptar amb l’ajut d’una beca FPU del Ministeri d’Educació, així com amb beques per a estades d’investigació a Oxford i Florència. Durant la seva formació postdoctoral, va gaudir d’un contracte d’investigació a la Université de Neuchâtel i de dues beques estatals Juan de la Cierva (la primera a la Universitat de València i la segona a la Universitat Autònoma de Barcelona). En l’actualitat, exerceix de professor ajudant doctor al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València.

Durant la seva trajectòria acadèmica, la seva línia d’investigació principal ha estat el teatre de Lope de Vega i la literatura espanyola dels segles XVI i XVII, que ha abordat des de tres perspectives complementàries:

1- Imitació i reescriptura. L’estudi del procés creatiu de Lope de Vega i d’altres autors, particularment en relació amb la novella italiana i amb el tan poc conegut teatre de finals del segle XVI, l’ha dut a realitzar una sèrie de descobriments crítics tals com fonts textuals fins ara ignorades.

2- Mètrica, ortologia i autoria. L’anàlisi de la mètrica i l’estil de determinades obres l’ha permès corregir atribucions errades a Lope de Vega (La palabra vengada, La Otomana), així com conformar el corpus de dramaturgs avui en dia poc recordats (Cepeda), però molt rellevants al Segle d’Or.

3- Edició crítica. A dia d’avui, ha dut a terme un total de sis edicions crítiques, una tasca imprescindible per a completar l’estudi de qualsevol obra: així, ha editat cinc comèdies de Lope de Vega (El maestro de danzar, La gallarda toledana, El Grao de Valencia, Virtud, pobreza y mujer i, amb Clara Monzó Ribes, Los bandos de Sena) i una de Loyola, Miseno, pràcticament desconeguda, però molt important a l’època, fins al punt que Lope la va reescriure, tal i como ha pogut demostrar.

Entre les seves publicacions destaquen una monografia sobre les comèdies bizantines de Lope, les ja citades edicions crítiques i una trentena d’articles científics publicats en algunes de las revistes més reconegudes de l’hispanisme internacional (Bulletin Hispanique, RILCE, Bulletin of Hispanic Studies, Criticón, Boletín de la Real Academia Española, etc.), així com més d’una dotzena de capítols de llibre publicats en editorials nacionals i internacionals (Leo S. Olschki, Renacimiento, Fondo de Cultura Económica o Visor).

D’altra banda, ha coordinat un monogràfic per a l’Anuario Lope de Vega (2021), titulat «Los primeros años del teatro comercial en España y el primer Lope (1560-1598)», així com la Parte XX de les Comedias de Lope de Vega (Gredos, 2021), juntament amb Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer. Finalment, a més d’haver escrit nombroses ressenyes acadèmiques i editat diferents volums monogràfics, ha format part del comitè de redacció de l’edició del Quijote de la RAE (2015), dirigida per Francisco Rico.

Quant a la seva intervenció a congressos, seminaris i jornades, ha dictat més de quaranta ponències convidades, comunicacions o conferències a diferents universitats europees, i ha estat membre de diversos comitès científics y organitzadors.

Així mateix, ha participat en diferents projectes d’investigació internacionals, entre els quals destaquen els del grup PROLOPE, un dels més antics en Humanitats; el projecte CATCOM/DICAT («Bases de datos integradas del teatro clásico español»), dirigit per Teresa Ferrer Valls des del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València; el macroprojecte TC/12 (dirigit per Joan Oleza des del nostre Departament), l’únic de filologia que ha aconseguit formar part del programa Consolider del Plan Nacional de I+D+I; o «Verse Rhythm in Golden Age Spanish Poetry: Lope de Vega and Luis de Góngora’s Romances», finançat pel Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.

Pel que fa a la tasca docent, a més d’impartir classes a Grau i Màster a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Université de Neuchâtel i la Universitat de València, ha publicat diverses edicions didàctiques de clàssics del Segle d’Or, així com seleccions i adaptacions d’obres canòniques de la literatura espanyola; finalment, ha participat en llibres de llengua i literatura per al batxillerat.

Quant a la seva obra poètica, es autor dels poemaris "Las cosas en su sitio" (La Isla de Siltolá, 2018, Premi Antonio Colinas) i de "Las nubes se levantan" (Pre-Textos, 2022, Premi Emilio Prados). D’altra banda, ha publicat poemes i traduccions a revistes com “21veintiúnversos”, “Estación poesía”, “Tintas” o “Anáfora”, de la qual és col·laborador habitual.

FERRER VALLS, M.TERESA

FERRER VALLS, M.TERESA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Servei General

Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Avenida Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia

51242

m.teresa.ferrer@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Despacho n.º 26 del Departamento de Filología Española

(9638) 64929

david.gimenez-folques@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GIRONA FIBLA, NURIA

GIRONA FIBLA, NURIA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Departamento de Filología Española Av.Blasco Ibáñez 32 46010Valencia

(9638) 64304

nuria.girona@uv.es

Biografia
 

Profesora titular del Departamento de Filología Española, de la Universitat de València. Sus investigaciones se centran en el ámbito de la literatura latinoamericana, los Estudios Culturales y los Estudios de Género.

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

HARO CORTES, MARTA

HARO CORTES, MARTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Departament

Despacho nº 9 (tercer piso) Departamento de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Apartado 22097 Avd. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia

(9638) 64944

marta.haro@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Secretari/a de Departament

Dpto de Filología Española Despacho nº 28 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

(9638) 64943

antonio.hidalgo@uv.es

Biografia
 

Catedràtic de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València, doctor en Filologia Hispànica des de 1996 i premi Extraordinari de Doctorat en 1997. He desenvolupat tasques d'investigació en l'àmbit de l'estudi general del registre col·loquial com a membre fundador del grup d'investigació Val.es.co. (València, Español Col·loquial) i he dedicat gran part de la meua tasca a l'anàlisi de les funcions de l'entonació en la llengua parlada, àmbit en què he publicat treballs de referència com L'Entonació col·loquial. Funció *Demarcativa i Unitats de Parla, 1997, Universitat de València; Comentari Fònic de Textos col·loquials, 2002, Arc-Llibres; Aspectes de l'entonació espanyola: vells i nous enfocaments, 2006, Arc Llibres; L'estudi de la prosòdia a Espanya en el S. XXI: perspectives i àmbits (ed.) 2011, Universitat de València; en col·laboració amb Adrián Cabedo: L'ensenyament de l'entonació a l'aula de E/LI. 2012, Arc Llibres; en col·laboració amb Mercedes Quilis La veu del llenguatge: fonètica i fonologia de l'espanyol, 2012, *Tirant Humanitats. He publicat també nombrosos articles científics relacionats amb les meues àrees d'investigació en revistes nacionals i internacionals de prestigi com *Oralia, Verba, *Moenia, *Journal *of *Politeness *Research, *Faits de *Langues, Lingüística Espanyola Actual, Español Actual, Butlletí de Filologia de la Universitat de Xile, Revista de Lingüística Teòrica i Aplicada, Revista de *Llengua i *Dret, Estudis Filològics, *Quaderns de *Filologia, *Anuari de *Filologia, Pragmàtica sociocultural, etc.

He dirigit com a IP el projecte d'investigació *Fonocortesía (Ministeri de Ciència i Innovació: 2010-2013) i he participat en nombrosos projectes d'investigació coherents amb les meues línies de treball: dos projectes d'anàlisi general de l'espanyol col·loquial, especialitzant la meua participació en l'estudi dels recursos prosòdic-*entonativos. El tercer i quart projectes en què he participat es refereixen a l'estudi de les partícules o marcadors del discurs; tals projectes han derivat en la creació d'un diccionari electrònic d'accés gratuït situat en l'adreça http://dpde.es/. En un cinqué projecte he desenvolupat labors de control i d'ensinistrament de becaris, en relació amb la transcripció i digitalització de corpus orals. He participat a més en el Projecte de Modernització del Llenguatge Jurídic l'informe final del qual va ser presentat al setembre de 2011 davant el Consell de Ministres, com a membre de l'equip coordinat pel Dr. Antonio Briz de la *Univ. de València: (https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/pa_webapp_sgntj_npaj/descarga/informe%20de%20la%20Comissió%20de%20Modernització%20de el%20Llenguatge%20Jurídic.pdf?*idFile=9267a586-1b77-478b-b094-c44052*cb3156), i he sigut investigador col·laborador en els projectes estatals del Ministeri d'Economia i Competitivitat És.*Var.Atenuació, de la Universitat de València i Anàlisi melòdica de la parla i models didàctics, de la Universitat de Barcelona. Actualment participe en els projectes Unitats Discursives per a una *Descripcion Sistemàtica dels Marcadors del Discurs en *Españ*ol de la Universitat de València i *EHSEE-*FONOEMOCION (La parla amb significat emocional i expressiu: anàlisi *fonopragmático i aplicacions).

La meua capacitat investigadora ha revertit en la creació de l'empresa de serveis lingüístics, *Tecnolingüística S.L., sorgida com *spin-*off, sota l'auspici de la Universitat de València.

He visitat com a professor convidat diferents universitats espanyoles i estrangeres en el marc de diversos programes de mobilitat de professorat universitari o per expressa invitació, entre les quals figuren la Universitat de Gant, la Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles (*URAP) de Moscou, la Universitat d'Estocolm, la Universitat de *Trier (Alemanya), la Universitat de *Barranquilla (Colòmbia), la Universitat de Concepción (Xile), la Universitat d'Alacant, la Universitat de Sevilla, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat d’*Estiu de Gandia (València), la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Universitat de *Heldelberg (Alemanya), Universitat de Navarra, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat d'Extremadura, Universitat de La Corunya, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, etc. i he impartit conferències en el marc d'institucions públiques i privades, universitats o organismes diversos com l'Associació *Belgo-iberoamericana d'Anvers a Bèlgica, la Universitat de València, la *URAP (Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles) de Moscou, la Universitat de San José de Costa Rica, l'Institut Universitari Menéndez Pidal de la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Heidelberg (Alemanya), la Universitat de Castelló, la *Provinciale *Hogeshool *voor *Vertalers en *Tolken de Gant, la Universitat de La Corunya, la Fundació Ducs de Soria, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Extremadura, etc.

Des de la meua incorporació a la Universitat de València en 1993 he complementat la meua labor docent i investigadora amb activitats de gestió diverses: membre de comissions de contractació de professorat universitari en diversos períodes, Director del Màster d'Estudis Hispànics de la *Univ. de València (curs 2006/2007), Secretari del *Dpto de Filologia Espanyola de la *Univ. de València (octubre de 2007 a novembre de 2010), Coordinador i President de la *CAT del Grau d'Estudis Hispànics de la Universitat de València (novembre de 2010 a novembre de 2013) i Director del *Dpto de Filologia Espanyola (novembre de 2013 a novembre de 2016 i setembre de 2019 a setembre de 2022).

He participat, en fi, en l'organització de nombrosos activitats d'I+D+I tals com congressos nacionals i internacionals celebrats en la meua universitat o en altres institucions, exercint en molts d'ells com a Secretari o President.

KOTWICA, DOROTA MARIA

KOTWICA, DOROTA MARIA

PDI-Ajudant Doctor/A
Biografia
 

Dorota Kotwica és professora ajudant doctora a la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Español Col·loquial) i participa en el projecte d'investigació ESPRINT ("Estrategias pragmático-retóricas en la interacción conversacional conflictiva entre íntimos y conocidos: intensificación, atenuación y gestión interaccional").

Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica, l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació, la intensificació, l'evidencialidad i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera. Les seues publicacions poden consultar-se en la pàgina electrònica https://uv.academia.edu/dorotakotwica.

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció Av. Blasco Ibáñez, 25, 3.ª planta, despacho n.º 13 Valencia 46010

(9638) 64075

ana.b.llopis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

LLUCH PRATS, JAVIER

LLUCH PRATS, JAVIER

PDI-Titular d'Universitat

Universitat de València Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departamento de Filología Española Despacho n.º 4 Av. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia

(9638) 64253

javier.lluch-prats@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

LOPEZ ALFONSO, FRANCISCO J.

LOPEZ ALFONSO, FRANCISCO J.

PDI-Titular d'Universitat
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Filología Española Despacho 24

(9638) 64038

maria.mtnez-alcalde@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MARTINEZ RUBIO, JOSE

MARTINEZ RUBIO, JOSE

PDI-Ajudant Doctor/A
Cap de Seccio-Servei

Dpto. Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 32. 46010, Valencia, España.

(9639) 83292

jose.martinez-rubio@uv.es

Biografia
 

José Martínez Rubio es Doctor en Literatura Española y Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Literatura Española en la Universitat de València desde el año 2020. Con anterioridad, desarrolló su actividad docente e investigadora en la Università degli Studi di Bologna (2013-2016) y la Universitat Jaume I (2017-2020).

Su campo de especialización es la novela española y latinoamericana entre los siglos XX y XXI en el ámbito de la memoria histórica. Se ha ocupado en particular de las formas de representación de la memoria (no ficción, docuficción, autoficción, géneros híbridos y discurso periodístico y político) en la novela española e hispanoamericana, los debates intergeneracionales sobre el pasado traumático en el siglo XX y XXI, los procesos de descolonización en África y su representación literaria, la literatura queer en la literatura española a lo largo del siglo XX.

Es autor de los libros:

Además, ha publicado más de treinta trabajos en revistas internacionales o libros colectivos, como se puede consultar más abajo,

Como escritor publicó en 2019 su primera novela Mujeres blancas (Ediciones Contrabando)En el ámbito del periodismo ha publicado artículos sobre política y cultura en el diario El País, Levante EMV y Valencia Plaza.

A lo largo de estos años y en las distintas universidades en las que ha desarrollado su labor docente e investigadora, ha desempeñado tareas de Investigación I + D + i en los siguientes grupos de investigación:

PERIS BLANES, JAUME

PERIS BLANES, JAUME

PDI-Titular d'Universitat

(9639) 83251

jaume.peris@uv.es

Biografia
 

Professor titular de literatura i cultura llatinoamericana a la Universitat de València, al departament de Filologia Espanyola. Anteriorement va ser professor durant dos anys en la Université d'Antananarivo (Madagascar).

El seu principal camp d'investigació han estat les formes i representacions de la violència política a Amèrica Llatina i Espanya, així com la construcció de la memòria social i cultural a les societats postdictatoriales. Ha dedicat diversos estudis a la literatura testimonial i a les cultures de la memòria contemporànies. Ha publicat al respecte els llibres  La imposible voz. Memoria y representación de los campos de concentración en Chile (2005, Cuarto Propio) i Historia del testimonio chileno. De las estrategias de denuncia a las políticas de memoria (2008, Quaderns de Filologia). 

Ha estudiat també la relació entre literatura i els imaginaris revolucionaris a Amèrica Llatina en els anys seixanta i setanta, d'on han sorgit diferents publicacions sobre l'obra de Julio Cortázar, centrades en la cruïlla entre l'autonomia estètica i la revolució política. Actualment investiga al voltant de les relacions entre cultura i imaginació política a Amèrica Llatina i Espanya, amb especial atenció a la imaginació distòpica i la seva relació amb les cultures crítiques contemporànies. Ha coordinat el llibre col.lectiu Cultura e imaginación política (2018, Rilma2/ADELH).

 

És director de Kamchatka. Revista de análisis cultural, editada el departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. En aquesta revista ha publicat un número especial sobre "Avatares del testimonio en América Latina: tensiones, contradicciones, relecturas", un dossier al voltant de la "Creación colectiva, sinautoría y cooperativismo en la cultura contemporánea" i el monogràfic "La vía cultural al socialismo. Políticas de la cultura en el Chile de la Unidad Popular", juntament amb Loreto López. Ha coordinat també el volum "Ficciones inmunitarias. Relatos culturales del contagio y la amenaza" a la revista Papeles del CEIC. International Journal On Collective Identity Research. 

PERIS LLORCA, JESUS

PERIS LLORCA, JESUS

PDI-Contractat/Da Doctor/A

Facultat de Filologia Departament de Filologia Espanyola 3ª planta Despatx 1

(9639) 83292

jesus.peris@uv.es

Biografia
 

Va nàixer a Paterna (L'Horta Nord). Fill de Jesús i de Josefa. Pare de Martí i Rosa. Viu a Sollana, a La Ribera Baixa amb un peu  al Barri del Carme de la Ciutat de València.

Professor de teatre espanyol i llatinoamericà contemporani i de literatura llatinoamericana.

Al llarg dels anys la seua recerca s'ha dedicat fonamentalment a la literatura popular i de masses. Començà amb l'Argentina i la configuració del seu imaginari nacional. Continuà amb el País Valencià i el paper de la literatura en la configuració de la seua problemàtica identitat. Ha escrit i pensat sobre literatura de masses i noves figures autorials. També sobre falles, i, fins i tot, n'ha cremat alguna. Ara ensenya i investiga especialment sobre teatre espanyol i valencià contemporani.

És membre del Projecte d'Investigació  "Memory Novels LAB: Laboratori Digital de Novel·les sobre Memòria Històrica Espanyola", referencia GV/2021/183, subvencionat per la Generalitat Valenciana.

Aquestes són algunes de les seues publicacions més destacades:

-La construcción de un imaginario nacional. Don Segundo Sombra y la tradición gauchesca, València, Tirant lo Blanch Llibres, 1997.

-Gauchos en el mundo del ochenta. Leyendo a Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, , València, Anejos de Quaderns de Filologia, 2003.

-"Populismo y literatura popular. Sobre la función de las fallas de Valencia en la extensión del blaverismo", Pasajes de Pensamiento contemporáneo, 46, 2015, pp. 42-61

-"El rock independiente español y las prácticas poéticas contemporáneas: estrategias autoriales en la cultura de masas", Confluencias, 32-1, 2016, pp. 141-158.

-"La república de las fallas: La revista Pensat i Fet en los años de la Segunda República Española", Cultura de la República. Revista de Análisis Crítico, 1,1, 2017, pp. 82-94.

-"La ciudad iluminada. Valencia en los textos de Max Aub", Debats, 132, 2, 2018, pp. 31-42.

-"Josep-Vicent Marqués: el narrador que sí que sabia contar rondalles", en Pedro Garcia Pilán (ed.): Tots els colors de Josep-Vicent Marqués, València, Institució Alfons el Magnànim, 2018, pp. 157-190.

-"Las letras del rock independiente español: huecos en la cultura de la transición", en Jaume Peris Blanes (eds.): Cultura e imaginación política, París, Rilma 2 y ADEHL, 2018, pp. 131-142.

-“Ocells de foc i espurna”: poesía amb foc i pirotècnia a la revista fallera Pensat i Fet (1912.1972)", en Eudald González /ed.) Els sons dels foc: la pirotècnia a les festes, Catarroja, Afers, 2019, pp. 69-86.

-“Acumulaciones primitivas de capital. La narrativa de Rafael Chirbes como genealogía del presente”, en Javier Lluch Prats (ed.), El universo de Rafael Chirbes. Barcelona, Anagrama, 2021, pp. 477-493. 

-“De genealogías y olvidos: la memoria de la militancia de los padres en Patricio Pron y Alia Trabucco ”, en Albrecht Buschmann y Luz C. Souto (eds.), Decir desparecido(s) II. Análisis transculturales de la desaparición forzada. Munster: Lit. Verlag, 2021, pp. 189-201.

“Festive literature in Catalan as a space of cultural resistance: The Valencian magazine Pensat i Fet (1912‐72) during the Spanish post-war period”, International Journal of Iberian Studies, vol. 34, n.º 2, 2021, pp. 113-132.

QUILIS MERIN, MERCEDES

QUILIS MERIN, MERCEDES

PDI-Titular d'Universitat

Coordinadora del Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzado Avda. Blasco Ibáñez, 32 Despacho 16 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Avd. Blasco Ibáñez 32. Valencia 46010 mercedes.quilis@uv.es

(9639) 83269

mercedes.quilis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

RICOS VIDAL, AMPARO

RICOS VIDAL, AMPARO

PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets

Departamento de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

(9638) 64691

amparo.ricos@uv.es

Biografia
 

Professora Titular en Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. És llicenciada i doctora en Filològia Hispànica. A més, va obtindre la llicenciatura en Filologia Anglogermànica per la UV i en Filologia Portuguesa per la UB (amb premi extraordinari).

Ha impartit docència en les àrees de Filologia Portuguesa i de Llengua Espanyola, en la que va ser responsable d'assignatures relacionades amb la gramàtica històrica, el comentari lingüístic de textos i l'ús correcte de l'espanyol. En l'actualitat, la seua docència se centra en l'ensenyança-aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera, tant en el grau com en el màster.

Forma part del grup de recerca de la UV HISLEDIA (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia) i ha participat en diversos projectes competitius. Les seues línies d'investigació se centren fonamentalment en els estudis diacrònics de l'espanyol en contrast amb altres modalitats (portugués i català) : sintaxi i pragmàtica històriques, fraseologia històrica, fonètica i fonologia. Actualment, participa en el Projecte de Recerca HISLECDIAC (Història i historiografia de la llengua castellana en la seua diacronia contrastiva) finançat pel Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Subprograma de generació del coneixement) amb referència FFI2017- 83688-P i dirigit per les professores M.ª Teresa Echenique i M.ª José Martínez.

Entre les seues publicacions mès recents destaquen: “Para la historia románica de cabo: Combinaciones locucionales en el período postalfonsí”, en Cómo se hacen las unidades fraseológicas: continuidad y renovación en la diacronía del espacio castellano (2018, Peter Lang); “La expresión de la causa a través de las combinaciones locucionales prepositivas medievales en las crónicas alfonsíes y en sus traducciones al gallego y al portugués” (amb Adela García Valle), en La fraseología a través de la historia de la lengua española y su historiografía (2017, Tirant lo Blanch); “El origen de algunas locuciones prepositivas en gallego y portugués. Análisis de las crónicas medievales” , en Fraseología española: diacronía y codificación. (2016, Madrid, CSIC); “De injurias y blasfemias: insultos y otros actos descorteses en los procesos inquisitoriales de los siglos XVI y XVII”, en Los poderes de la palabra. El improperio en la cultura hispánica del Siglo de Oro (2013, Peter Lang); “Contraste con otras modalidades hispánicas: castellano y portugués en el siglo XVI”, en Historia de la pronunciación de la lengua castellana (2013, Peter Lang).

Compagina la docència i la investigació amb la gestió acadèmica en la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació. De 2012 al 2018 va ser vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat i des de març del 2018, ostenta el càrrec de degana. Codirigió el Màster en Investigació en Llengües i Literatures des d'abril de 2014 fins a novembre de 2018. És membre electe de la Junta de Facultat des de 2012 i del Claustre des de 2013.

RODRIGO MANCHO, RICARDO

RODRIGO MANCHO, RICARDO

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SANMARTIN SAEZ, JULIA

SANMARTIN SAEZ, JULIA

PDI-Titular d'Universitat

Avda. Blasco Ibáñez, 32 (Valencia 46010) Despacho 023

(9638) 64946

julia.sanmartin@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SOUTO LARIOS, LUZ CELESTINA

SOUTO LARIOS, LUZ CELESTINA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Departamento de Filología Española Avda. Blasco Ibáñez, 32. 3º Planta. 46010 Valencia

(9639) 83290

luz.souto@uv.es

Biografia
 

LUZ C. SOUTO és llicenciada i professora en lletres per la UBA. Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de València, on imparteix docència com a Professora Titular d'Universitat del Departament de Filologia Espanyola i és coordinadora de la Unitat Docent de Literatura Espanyola.

És Investigadora Principal del projecte d'Investigació Emergent "Memory Novels LAB: Laboratorio Digital de Novelas sobre Memoria Histórica Española" (GV/2021/183), subvencionat per la Generalitat Valenciana.

Ha exercit tasques d’Investigació i de Gestió d'I+D+i en els següents grups d'investigació coordinats pel catedràtic Joan Oleza: Prometeu 2016/133 “Max Aub i les confrontacions de la memòria històrica”; Consolider TC/12 “Patrimoni Teatral Clàssic Espanyol: Textos i instruments d'investigació” (CSD2009-00033), en les diferents edicions de "Artelope. Base de dades i arguments del teatre de Lope de Vega” (FFI 2009-12730 (2010-2012), FFI 2012-34347 (2013-2016)) i en el Microcluster “Cultura i Societat en l'era digital” del VLC Campus. En l'àmbit internacional participa des de 2015 del projecte “Diàlegs transatlàntics: Espanya i Argentina Camp editorial, literatura, cultura, memòria”(UNLP, IP Raquel Macciuci).

Les seues línies d'investigació predominantes aborden: la literatura espanyola i llatinoamericana dels segles XX i XXI, la memòria històrica a Espanya i Argentina, les Humanitats Digitals i el Segle d'Or Espanyol. Entre els seus treballs sobre literatura de la memòria destaca el llibre Memòries de l'orfandat. Mirades litàries sobre l'expropiació / apropiació de menors a Espanya i l'Argentina  (Iberoamericana-Vervuert, 2019).

D'altra banda, en esta àrea, ha coordinat junt amb Albrecht Buschmann els volums Dir desaparegut (s). Formes i ideologies de la narració de l'absència forçada  (Lit Verlag, 2019) i Dir desaparegut (s) II: anàlisi transculturals de la desaparició forçada  (Lit Verlag, 2021).

En l'estudi del Segle d'Or i els Humanitats Digitals es ressalta l'edició digital de 20 comèdies de Lope de Vega per a la Biblioteca Digital Artelope , col·lecció de què també és coordinadora.

A més, ha publicat en co-autoria un llibre de comentari literari i un altre de comentari lingüístic:

-Luz C. Souto; David Giménez Folqués (2017): Comentari de Textos Hispànics: Anàlisi del comentari literari, 112 pp. València: Tirant lo Blanch, 2017. ISBN 978 84 1706 929 2.

-David Giménez Folqués; Luz C. Souto; Amparo Ricós (2017): Comentari de Textos Hispànics: Anàlisi del comentari lingüístic, 93 pp. València: Tirant lo Blanch. ISBN 978 84 1706 933 9.

També compta en la seua producció científica amb més de 40 articles en revistes indexades i capítols de llibres a Alemanya, l'Argentina, el Brasil, el Canadà, Xile, Espanya, els EUA, França, Itàlia, Mèxic i Suïssa.

D'altra banda, ha organitzat 16 esdeveniments entre congressos, simposis i jornades, 4 d'ells com a directora o coordinadora (A València –Espanya-, Berlín –Alemanya- i La Plata –Argentina-).

Ha coordinat el Congrés Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el franquismo: Literaturas, culturas, ideologías (València, 8-11 de març de 2022).

Quant a Consells Editorials és codirectora de la Revista de crítica literària Diablotexto Digital (https://ojs.uv.es/index.php/diablotexto/about/editorialteam) i compon el comité assessor de la secció “Papers Crítics” de la Revista Papers del CEIC.

Igualment, col·labora habitualment amb arbitratges per a revistes i llibres nacionals i internacionals (els Estats Units, Regne Unit, Colòmbia, Mèxic, l'Argentina, Espanya).

Ha realitzat estades postdoctorals en la Universitat de Sao Paulo (el Brasil, 2017), en la Universitat de l'Havana (Cuba, 2016), en la Universitat de Mar del Plata (l'Argentina, 2015) i una estada predoctoral en la Universitat Nacional de la Plata (l'Argentina, 2014).

VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Especialista Pau

Dpto. de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Universitat de València Despacho 22 (3ª planta) Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Teléfono: (96)1625523

25523

santiago.vicente@uv.es

Biografia
 

Santiago Vicente Llavata és Professor Titular d'Universitat en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. És llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat de València, i doctor en Filologia Hispànica (2010) per la mateixa Universitat amb la tesis Estudio histórico de la fraseología en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza, dirigida per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo. Va realitzar pràctiques professionals en tres edicions consecutives (2004, 2005 i 2006) com a becari de lexicografia, terminologia i toponomàstica en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A part d'aquesta formació filològica, s'ha especialitzat en el camp de la didàctica de la llengua i la literatura amb la realització d'un Màster Universitari d'Investigació en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona.

Anteriorment a la seua activitat professional actual, va accedir per oposició en 2007 (funcionari de carrera [BOE 10.11.2008]) al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat en l'especialitat de Llengua castellana i Literatura, i va desplegar l'activitat docent en diferents centres educatius de Mallorca i València. De forma simultània a la seua labor en l'ensenyament secundari, va treballar com a professor associat en el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears (2010-2011), així com en els departaments de Filologia Espanyola (2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 i 2017-2018) i de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2014-2015 i 2015-2016) de la Universitat de València. Des del curs 2019-2020 participa en un projecte d'innovació docent de caràcter interdisciplinar desenvolupat a la Universitat de València.

Forma part del grupo de investigación UV HISLEDIA (Historia e historiografía de la lengua castellana en su diacronía [GIUV2013-080]), dirigit des de la seua fundació per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo, i actualment, dirigit per la Dra. María José Martínez Alcalde, en el marc del qual ha participat en diversos projectes d'investigació competitius (vegeu, mes avall, l'apartat referit a projectes). Un dels resultats científics més rellevants del grup HISLEDIA és l'elaboració de l'obra lexicogràfica DHISFRAES. Diccionario histórico-fraseológico del español. Tarea lexicográfica del siglo XXI. Combinaciones de carácter locucional prepositivo y adverbial. MUESTRA ARQUETÍPICA (Peter Lang, 2021). En el marc d'aquest grup científic, ha participat en multitud de congressos i foros acadèmics d'àmbito nacional i internacional (Espanya, Alemanya, França, Israel, Perú, Itàlia, Portugal, etc.), tant mitjançant comunicacions orals com a través de ponències per invitació. Ha format part també del Comité Organitzador de diferents iniciatives científiques (jornades i congressos) promoguts pel grup HISLEDIA, com el recent XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrat a València. Ha realitzat estades docents i d'investigació en Hogeschool Van Utrecht (Holanda, 2001), en la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia, 2019) i en Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia, 2019).

És autor únic de la monografia Estudio de las locuciones en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana). Hacia una fraseología histórica del español (Universitat de València, 2011), i coautor, junt amb Francisco P. Pla Colomer, del llibre La materia de Troya en la Edad Media hispánica. Historia textual y codificación fraseológica (Iberoamericana/Vervuert, 2020). A més, va participar com a redactor en l'elaboració del Diccionari de sinònims, antònims i idees afins (Edicions Bromera, 2007). La seua producció científica es completa amb la publicació d'articles i ressenyes en diferents revistes d'alt impacte (Revista de Filología Románica, Revista de Literatura Medieval, Vox Romanica, Nueva Revista de Filología Hispánica, Zeitschrift für Romanische Philologie, Verba: Anuario galego de Filoloxía, Romanische Forschungen, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación o Anuario de Estudios Filológicos, entre d'altres), així com de capítols de llibre en editorials d'excel·lència (Cilengua, CSIC, Tirant Lo Blanch, Peter Lang, etc.). Manté també una activitat regular com a avaluador extern en diferents revistes científiques d'Espanya, Xile, Mèxic, Costa-Rica i Polònia.

Les seues línies nuclears d'investigació són:

  • La història de la llengua espanyola en contacte amb les altres llengües i modalidats lingüístiques peninsulars (amb una incidència especial en els dominis de loccità, català i aragonés).
  • La fraseologia i fraseografia històriques.
  • La paremiologia i paremiografia històriques.
  • La lexicologia i la lexicografia històriques.
  • L'estudi filològic integral de l'obra de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana) en el marc ampli de la literatura medieval hispànica.

Quant a la gestió universitària, ha estat coordinador de la Unitat Docent de Llengua Espanyola, així com coordinador de primer curs del Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seus Literatures durant tres cursos consecutius (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022). Actualment és especialista de la matèria de Castellà: llengua i literatura II per a les proves de l'EVAU, així com responsable de matèria de Castellà per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Biografia
 

Cristina Villalba Ibáñez és llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Llengua Espanyola per la Universitat de València. La seua tesi doctoral, Actividades de imagen, atenuación e impersonalidad en los juicios orales, va ser guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat.

En l'actualitat treballa com a professora ajudant doctora a la Universitat de València, on imparteix assignatures de grau i màster vinculades al Departament de Filologia Espanyola. Prèviament, ha treballat com a professora associada en el Grau en Mestre / -a en Educació Infantil i Primària de la Universitat Jaume I (UJI).

Ha realitzat diverses estades de caràcter investigador i docent a la Universitat de Boulder-Colorado (EUA), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemanya) i Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Alemanya).

Forma part del grup de recerca Val.Es.Co., dedicat a l'estudi de la llengua oral i el registre col·loquial. Dins d'aquest marc, les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació i l'intensificació i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.