Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 0

Crèdits optatius: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2240

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/master-estudios-hispanicos

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Javier Lluch Prats (Co-Director)
Ana Belén Llopis Cardona (Co-Directora)
Adela García Valle
Nuria Girona Fibla
Antonio Hidalgo Navarro
Ricardo Rodrigo Mancho
Pilar Almor Mesherakowa (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació té com a finalitat preparar professionals i investigadors de totes les activitats relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles i amb les arts escèniques del seu àmbit que, dins de diferents perfils (coneixements acadèmics avançats, formació per a la recerca i aplicacions específiques en el camp laboral), garantisquen una formació hispanística d'alt nivell.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Hispànics Avançats

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Ana.B.Llopis@uv.es